Výzva na darovanie krvi od Národnej transfúznej služby

Tlačová správa je prebratá od Národnej transfúznej služby

V dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom sme zaznamenali za posledné dni pokles darcov krvi na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, čo sa prejavuje zníženými zásobami krvných prípravkov. Vyzývame preto všetkých pravidelných darcov krvi a taktiež prvodarcov, ktorí disponujú potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29.10.2020 do 9.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testovania na ochorenie COVID -19 vykonaného od 29.10.2020 do 01.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní Spoločná zodpovednosť( ďalej len „negatívny výsledok testu“) alebo dokladom preukazujúcim existenciu niektorej z výnimiek podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, uverejnenú vo Vestníku vlády SR dňa 30.10.2020 (ďalej len „Vyhláška ÚVZ“), aby neváhali, objednali sa na naše odberové pracoviská a prišli darovať krv. V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych krvných skupín, avšak vítaní sú na našich pracoviskách darcovia krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, nakoľko nikdy nevieme, ktorú krvnú skupinu budú potrebovať nemocničné zariadenia k záchrane ľudských životov.

Ubezpečujeme všetkých darcov krvi, že na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú stále zavedené prísne hygienické podmienky a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Darcovia krvi môžu vstúpiť na pracovisko až po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu alebo dokladom preukazujúcim existenciu niektorej z výnimiek podľa Vyhlášky ÚVZ, s prekrytím horných dýchacích ciest, po dezinfekcií rúk, zmeraní telesnej teploty a po vyplnení Checklistu.

Darovať krv je možné v pondelokaž piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7:00 hod. do 14:00 hod. svýnimkou utorka, kedy je možné darovať krv od 7:00 hod. do 17:00 hod..

Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk .

Bratislava, 04.11.2020

Kontaktné údaje NTS:
Mgr. Martina Frigová
projektový manažér
0915/915 117
02/5910 3044
martina.frigova@ntssr.sk

Ďalšie články