Miestne spolky VZS

MS VZS SČK v Bratislave,
MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
MS VZS SČK v Prešove,
MS VZS SČK v Snine,
MS VZS SČK v Michalovciach,
MS VZS SČK v Leviciach,
MS VZS SČK v Komárne,
MS VZS SČK v Dunajskej Strede.