Prvý december – Svetový deň boja proti AIDS

Už od roku 1988 je na celom svete prvý december venovaný boju proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža sa od roku 1997 usiluje upriamiť pozornosť na možnosti a dôležitosť HIV prevencie každoročnou realizáciou kampane Sviečkový pochod a vytváraním živých stužiek v uliciach slovenských miest. Ani v týchto neľahkých časoch by sme nemali zabúdať na vyjadrenie podpory ľuďom žijúcich s HIV/AIDS, ako by sme nemali zabúdať ani na uctenie si pamiatky 33 miliónov ľudí, ktorí svoj boj s týmto zákerným ochorením prehrali. Hlavnou myšlienkou vytvoreného videa je vzbudiť pozornosť a povedomie širokej verejnosti o problematike nedostatočnej prevencie a edukácie a zároveň apelovať na odstránenie diskriminácie a stigmatizácie spojenej s HIV/AIDS.

Veľká vďaka patrí všetkým mládežníkom, ktorí sa rozhodli myšlienku podporiť účinkovaním vo videu, ako aj pracovnej skupine projektu SOM, Prezídiu Mládeže Slovenského Červeného kríža a taktiež každému, kto priložil ruku k dielu. Osobitná vďaka patrí atlétovi a olympijskému víťazovi Matejovi Tóthovi, speváčke Kataríne Knechtovej, moderátorke a redaktorke Veronike Cifrovej Ostrihoňovej, komikovi Jurajovi Tabačkovi, Františkovi Košarišťanovi (Fero Joke), hercovi Oliverovi Oswaldovi, moderátorovi Viktorovi Vincze a prezidentovi Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliamovi Dobiášovi, PhD za podporenie myšlienky videa ich participáciou.