EYCM 2018 KIRGIZSTAN

Každé 2 roky organizuje federácia v spolupráci s hosťujúcou národnou spoločnosťou Európske kooperačné stretnutie mládeže. Tento rok sme po prvý raz navštívili centrálnu Európu.

Každé 2 roky organizuje federácia v spolupráci s hosťujúcou národnou spoločnosťou Európske kooperačné stretnutie mládeže. Tento rok sme po prvý raz navštívili centrálnu Európu. Ocitli sme sa v krásnom mestečku Biškek v Kirgizstane. Spolu s Kristínou Ježovou sme tento rok reprezentovali Mládež Slovenského Červeného kríža. Zvolili sme si novú radu, ktorej sme popri tom vytvorili aj zoznámte hlavných priorít, na ktoré by sa mali zamerať počas ich dvojročnom pôsobení. Cez migráciu až po zlepšenie komunikácie medzi národnými spoločnosti. Prelomovým momentom pre Slovensko bolo, keď sme vytvorili novú subregionálnu skupinu „Centrálna Európa“, spolu s Poľskom, Maďarskom a Nemeckom. Navštívilo náš mnoho významných a inšpiratívnych ľudí. Od prezidentov rôzných národných spoločnosti až po prezidenta federácie Francesca Rocca, ktorí nás svojimi slovami namotivovali pracovať a zlepšovať mládež po celom svete. Okrem práce sme tam samozrejme mali aj zábavu. Dobrovoľníci z Kirgizstanského Červeného polmesiaca si pre nás pripravili zábavný program, kde sme sa lepšie zoznámili s ich kultúrou a zvykmi. Tancovali sme ich národný tanec, jazdili na koňoch, hrali rôzne hry a ochutnali  národné jedlo. Nadviazali sme nové kontakty a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Lívia Knapčoková