Európske koordinačné stretnutie mládeže 2023

V dňoch 22. – 25. 4. 2023 sa uskutočnilo XXV. Európske koordinačné stretnutie mládeže v meste Braga, v Portugalsku. Mládež Slovenského Červeného kríža na stretnutí reprezentovali András Zemes (prezident Mládeže SČK) a Tomáš Šipoš (člen Prezídia Mládeže SČK). Udalosť usporadúva koordinačná komisia Európskej siete mládeže (European Youth Network) každý druhý rok.  Táto medzinárodná sieť združuje mládežnícke organizácie 51 členských národných spoločností v Európe a v Strednej Ázii. Tohtoročného stretnutia sa zúčastnilo 80 mladých lídrov z takmer 40 krajín. Jej cieľom je posilniť zahraničné vzťahy, zdieľať skúsenosti a reprezentovať mladých dobrovoľníkov Hnutia ČK/ČP na medzinárodnej úrovni.

V rámci programu sa diskutovalo o prioritách siete na nadchádzajúce dvojročné obdobie. Delegáti stanovili nasledovné priority: posilnenie regionálnej siete mládeže, podpora mládeže v rámci Hnutia ČK/ČP a aktívne zapájanie mladých dobrovoľníkov a lídrov. Taktiež reflektovali na Tbiliskú dohodu z roku 2022. Došlo aj k revízii štatútu (Terms of Reference) a volebného poriadku (Rules of Procedure). Významná zmena sa týka premenovania siete na „Európsku a Stredoázijskú sieť mládeže“ (European and Central Asian Youth Network) ako prejav rešpektu voči členským krajinám v stredoázijskej oblasti. Stretnutie zahŕňalo voľby členov novej koordinačnej komisie a jej predsedníčky. Novozvolenou predsedníčkou sa stala Lucia Chocarro (Španielsko). Za členov boli zvolení Luka Mandić (Srbsko), Sofia Lopes (Portugalsko), Antrea Kyriakidou (Cyprus), Stefan Lopatić (Bosnia a Hercegovina), Hannah Gregor (Francúzsko) a Ani Gevorgyan (Arménsko).

Slovenská delegácia sa spolupodieľala na diskusiách o založení Východoeurópskeho subregiónu mládeže, ktorého členskými krajinami by sa okrem Slovenska stali aj Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko a Estónsko. Cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce a potenciálna realizácia spoločných projektov.

Veríme, že účasť Mládeže Slovenského Červeného kríža na tomto celoeurópskom stretnutí prispeje k rozvoju kladných medzinárodných vzťahov.