Leadership Training Course

Po dvoch rokoch sa opäť organizoval LTC kurz pre členov skupín Mládeže Slovenského Červeného kríža. V dňoch od 26-30. Apríla sa v Mlynčekoch naučilo 20 mkadých, zanietených mládežníkov ako správne viesť skupinu, ako komunikovať s členmi, s mladšou i staršou generáciou a aj to, ako namotivovať svoje skupiny. Vďaka výborným školiteľom, Barbare Nadasiovej, Tiborovi Vyslockému a Marcelovi Štefánikovi, sme nadobudli nový pohľad na 7 pricípov, ktorými sa riadime. Okrem nových vedomostí sme si so sebou z kurzu vzali aj nespočetné množstvo zážitkov a nových priateľstiev.

Po dvoch rokoch sa opäť organizoval LTC kurz pre členov skupín Mládeže Slovenského Červeného kríža. V dňoch od 26-30. Apríla sa v Mlynčekoch naučilo 20 mkadých, zanietených mládežníkov ako správne viesť skupinu, ako komunikovať s členmi, s mladšou i staršou generáciou a aj to, ako namotivovať svoje skupiny. Vďaka výborným školiteľom, Barbare Nadasiovej, Tiborovi Vyslockému a Marcelovi Štefánikovi, sme nadobudli nový pohľad na 7 pricípov, ktorými sa riadime. Okrem nových vedomostí sme si so sebou z kurzu vzali aj nespočetné množstvo zážitkov a nových priateľstiev.