Národná súťaž HIV/AIDS prevencie, Sviečkový pochod 2018

Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na nevyhnutnosť prevencie aj národnou súťažou pre stredoškolákov. Zároveň mladí ľudia v týchto dňoch vykročia do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom vyjadria solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. 

Tlačová správa

Kampaň Sviečkový pochod 2018

Bratislava, 29. november 2018 – Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na nevyhnutnosť prevencie aj národnou súťažou pre stredoškolákov. Zároveň mladí ľudia vykročia do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom vyjadria solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú. V priestoroch KC Dunaja v Bratislave sa v piatok 30. novembra 2018 stretne 18 tímov mladých ľudí z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy.
Súťaž pripravila Mládež SČK a stredoškoláci si v nej porovnajú svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu i ochrane a budú mať tiež možnosť prejaviť svoju kreativitu.

Sviečkové pochody v týchto dňoch organizujú mládežníci SČK vo viacerých mestách. Po celoslovenskej súťaži v Bratislave sa k jej účastníkom pridajú ďalší mladí ľudia, aby v uliciach hlavného mesta upozornili verejnosť na túto problematiku a prejavili solidaritu ľuďom, ktorí žijú s HIV/AIDS.

 

Sviečkový pochod 2018 – aktivity kampane

Bratislava 30. 11. 2018, o 15:00 – Sviečkový pochod, Živá stužka. Stretnutie o 15:00 hod., následne pochod so sviečkami od Námestia SNP na Šafárikovo námestie, vytvorenie stužky, uctenie si obetí AIDS

Košice (v spolupráci s Humenným, Popradom, Prešovom, Rožňavou) 1. 12. 2018 o 17:00  – Sviečkový pochod Hlavná ulica (od bývalého OD Tesco ku Štátnemu divadlu a spať ku Immaculate)

Rožňava 29. 11. 2018  o 16:45 – Sviečkový pochod – po Námestí Baníkov v Rožňave

Nové Zámky 30. 11. 2017 16:00 – Sviečkový pochod – Železničná stanica -autobusová stanica – gymnázium – Hlavné námestie

Levice 30. 11. 2018 o 17:00 – Sviečkový pochod – začneme na Námestí Hrdinov, prejdeme cez ulicu Na Bašte, cez pešiu zónu (Ľudovíta Štúra) smerom na ulicu Sv. Michala, z tejto ulice sa napojíme opäť na ulicu Ľudovíta Štúra a vrátime sa späť na Námestie Hrdinov.

Snina 1. 12. 2018 o 16:00 – Sviečkový pochod – Námestie Snina

Liptovský Mikuláš 30. 11. 2018 o 16:00 – Sviečkový pochod – stretnutie o 16:00 hod. v OC StopShop – informácie o problematike, rozdávanie letákov, kondómov. O 17:00 hod. začne pochod smer Námestie osloboditeľov, príhovor a vytvorenie srdca a stužky zo sviečok

Kontaktné osoby za Slovenský Červený kríž: Viktória Šutová, národná koordinátorka projektu HIV/AIDS prevencia, 0907 454 266