Národný kurz HIV/AIDS prevencie 2017, Vrútky

Mesto Vrútky, 10. – 13. marca, opäť privítalo mládežníkov SČK, ktorí sa tu stretli s cieľom nadobudnutia znalostí v oblasti prevencie HIV/AIDS. 15 mladých ľudí sa zúčastnilo prednášok približujúcich túto problematiku, ako aj spoločných aktivít, ktoré im pomohli získať potrebné skúsenosti na predanie svojich vedomostí, týkajúcich sa všetkých bodov, na ktoré je tento projekt zameraný, svojím rovesníkom. 

Mesto Vrútky, 10. – 13. marca, opäť privítalo mládežníkov SČK, ktorí sa tu stretli s cieľom nadobudnutia znalostí v oblasti prevencie HIV/AIDS. 15 mladých ľudí sa zúčastnilo prednášok približujúcich túto problematiku, ako aj spoločných aktivít, ktoré im pomohli získať potrebné skúsenosti na predanie svojich vedomostí, týkajúcich sa všetkých bodov, na ktoré je tento projekt zameraný, svojím rovesníkom. Súčasťou bolo samozrejme aj vysvetlenie princípov, myšlienok a vplyvu samotného Červeného Kríža.

Avšak počas kurzu nešlo iba o učenie. Dobrovoľníci si užili hry a aktivity, tradičné pre takéto školenia. Medzi účastníkmi, ktorí by sa za bežných okolností nestretli, vznikli nové priateľstvá a nastali voľné výmeny názorov na dilemy, s ktorými sa ľudia každodenne stretávajú i s tými menej častými.

Veľké ďakujem však patrí 3 skvelým lektorom, ktorí trpezlivo pomáhali všetkým zúčastneným pochopiť aj tie najzložitejšie stránky HIV/AIDS a stali sa nielen našimi školiteľmi,  ľuďmi, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, ale aj kamarátmi.

Denisa Drappanová (Levice)

 

Prednášky o prevencií pred jedným z najzákernejších vírusov sa konali od 10.-13.marca 2017 vo Vrútkach. Štyri nezabudnuteľné dni, každý jedinečný a prekonávajúci latku očakávaní. Kurzu nechýbala ani precízna vyváženosť medzi hravým učením a hĺbavými diskusiami. Vďaka lektorom, ktorí sa pri rôznych aktivitách nehanbili ukázať aj svoju detskú dušičku, bol program plný smiechu a dobrou náladou. Tento kurz mi dal veľa užitočných informácií, ale najmä ma zblížil so skvelými ľuďmi, s ktorými môžem zdieľať názory. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť, ktorú mi ponúkol Slovenský Červený kríž a teším sa ako využijem svoje nové vedomosti. Vrelo odporúčam aj ľuďom, ktorých biológia nie je najsilnejšia stránka.

Marek Moravčík (Bratislava-mesto)