Národný kurz SOM 2020

V dátume 3.-8.8.2020 sa na Chate Hron, neďaleko Počúvadlianskeho jazera, konal prvý národný kurz z projektu SOM – Spolu ochránime mládež.

Kurzu sa zúčastnilo 18 mládežníkov + 7 lektorov a počas týždňa sa venovali témam ako nenávistné prejavy, rovesnícky nátlak, kyberšikana, sexting, rodová rovnosť a iné.

Úspešní absolventi kurzu sa tak stávajú koordinátormi projektu, úlohou ktorých je oboznamovať žiakov základných a študentov stredných škôl a gymnázií o týchto témach a viesť s nimi otvorenú diskusiu… a to všetko formou rovesníckeho prístupu!

Našim prvým koordinátorom ďakujeme za krásny týždeň a všetko vynaložené úsilie! Súčasne prajeme veľa šťastia pri vzdelávaní a veľa pozitívnej spätnej väzby.

Galéria Národného kurzu SOM 2020