Rozbehnutie projektu Mládeže „Healthy Living“

Mládež Slovenského Červeného kríža má niekoľko projektov, ktoré aktívne reagujú na aktuálne diery vo vzdelávaní v našej spoločnosti. Či už je to HIV/AIDS prevencia, projekt Dorotka a jej priatelia alebo učenie prvej pomoci cez projekt 3P, sú to všetko projekty, ktoré posúvajú nás dobrovoľníkov a hlavne účastníkov znova o niečo ďalej.

Mládež Slovenského Červeného kríža má niekoľko projektov, ktoré aktívne reagujú na aktuálne diery vo vzdelávaní v našej spoločnosti. Či už je to HIV/AIDS prevencia, projekt Dorotka a jej priatelia alebo učenie prvej pomoci cez projekt 3P, sú to všetko projekty, ktoré posúvajú nás dobrovoľníkov a hlavne účastníkov znova o niečo ďalej.

Po poslednej Rade Mládeže SČK nám pribudol ďalší projekt s názvom Healthy Living (z angličtiny „zdravý spôsob života“). Cieľom projektu je prebudiť vzťah mládeže po celom Slovensku k svojmu vlastnému telu a odovzdať im čo najpraktickejšie poznatky o zdravom spôsobe života, no nie bežnou cestou. Netradičný prístup sme zvolili už v našom výbere tém.

Okrem typických a veľmi dôležitých oblastí ako stravovanie či pohyb sme si spoločne s celou Pracovnou skupinou na jej zasadnutí 15. apríla vybrali aj iné oblasti, ktorým sa budeme venovať. Keďže vnímame človeka ako komplexnú osobnosť, myslíme, že zďaleka nie sú dôvodom civilizačných ochorení (ktorých máme aj u nás, žiaľ, veľké a stále rastúce množstvo) len zlé stravovanie a nedostatok pohybu. K týmto dôležitým témam sme pridali na rovnakú úroveň aj oblasť spánku, závislostí a významnú kategóriu psychického zdravia.

Naším prvým cieľom je získať si pozornosť mládeže, prebudiť v nich záujem o takúto dôležitú tému a následne začať s hlavne prakticky ladenými prednáškami a akciami, lebo zdravý život skutočne nie je len o študovaní kníh. Každý Slovák „vie“, čo je žiť zdravo, no žiaľ, zatiaľ to tak u nás nevyzerá. A na tom ideme spoločne popracovať. 🙂

 

Filip Fürek