Rozhovor o HIV/AIDS s Viktóriou Šutovou

Prinášame Vám rozhovor s národnou koordinátorkou programu HIV/AIDS prevencie Slovenského Červeného kríža Bc. Viktóriou Šutovou. Prevenciu HIV/AIDS zastrešuje Mládež Slovenského Červeného kríža prostredníctvom vyškolených koordinátorov na základných a stredných školách. Novinkou je v posledných 5 rokov aj Národná súťaž HIV/AIDS prevencie pre stredné školy, ktorej je Viktória súčasťou od jej začiatku. To, čo našu Viki, ako ju my familiárne oslovujeme, upútalo na tejto problematike sa dočítate nižšie.

Prečo si sa začala venovať HIV prevencii? 

HIV prevencii som sa začala venovať v roku 2011, tesne po tom, ako som vstúpila do Mládeže Slovenského Červeného kríža na Gymnáziu v Nových Zámkoch. Mala som 15 rokov, zaujímali ma témy, o ktorých som veľa nepočula a nevedela. Pár mesiacov po mojom príchode som dostala možnosť zúčastniť sa interného školenia k problematike HIV/AIDS, a tak som neváhala a prihlásila som sa. 
Pamätám si na to, ako by to bolo včera. Sobota ráno, očakávania, menšia nervozita z neznámeho, neznáme tváre, ktoré sa stretli v jednej zasadačke na Územnom spolku SČK Nové Zámky. Školenie viedli národne vyškolení lektori, vtedajší prezident Mládeže SČK  Mgr. Róbert Zsembera a vtedajší predseda Územnej rady Mládeže SČK Marek Hamran. 
Priblížili nám nielen základné informácie o HIV/AIDS po faktografickej stránke, ale najmä po ľudskej. Spoločne sme diskutovali o živote HIV pozitívnych, o možnostiach prevencie, odstránenia diskriminácie a stigmatizácie. A práve tento ľudský aspekt ma oslovil. Každý z nás má právo na rovnaké zaobchádzanie, na úctu a rešpekt. 

Čo si sa naučila vďaka aktivizmu v rámci HIV/AIDS? 

Od tohto školenia ubehlo skoro 10 rokov. Za tie roky som sa v problematike nielen zorientovala, ale naučila som sa podávať informácie ďalej mladým ľuďom, formou rovesníckeho prístupu a pracovať v tíme, čo považujem za kľúčové pri vzdelávaní najohrozenejších skupín. Takto sa spolu s ďalšími členmi pracovnej skupiny podieľame na šírení informácií ohľadom prevencie a odstránení predsudkov. 

Ktoré chvíle ti utkveli v pamäti v súvislosti s touto tematikou? 

Za tie roky to boli mnohé úsmevné aj dojímavé chvíle. Medzi tie, na ktoré si aj dnes rada spomeniem určite patria ľudia, ktorých sme počas kampaní oslovili, no nakoniec oni oslovili nás so svojim prianím pevného zdravia voči nám, na môj prvý lokálny školiaci víkend HIV/AIDS prevencie, ktorého patrónom sa stal vtedajší predseda Pracovnej skupiny MUDr. Tibor Vyslocký. Tibor bol pre mňa človekom, ktorý ma naučil veľmi veľa, nielen v oblasti HIV/AIDS prevencie, ale aj v oblasti vedenia mládeže, pričom pri mne stál ako mentor, starší brat a kamarát. Nikdy na neho nezabudnem a budem mu navždy vďačná za všetko, čo pre projekt a pre mňa urobil. 
Nezabudnuteľnou chvíľou sa stal aj 1.december v roku 2017, kedy sa na Námestí SNP v Bratislave stretli mládežníci z celého Slovenska, aby vyjadrili solidaritu voči ľuďom trpiacim na HIV na centrálnom Sviečkovom pochode. 

Ako vidíš budúcnosť HIV prevencie na Slovensku? 

Na Slovensku máme niekoľko organizácií, ktoré sa aktívne venujú primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii. Každá z nich má nezastupiteľné miesto a som veľmi rada, že aj Mládež SČK a SČK je súčasťou Národného programu pre HIV/AIDS prevenciu v Slovenskej republike. V rámci nášho programu Spolu ochránime mládež sa naďalej budeme snažiť upriamovať pozornosť na problematiku prostredníctvom vyškolených koordinátorov, a to formou interaktívnych besied a diskusií. Súčasťou nášho projektu je aj Národná súťaž HIV/AIDS prevencie pre stredné školy, ktorú plánujeme rozšíriť o ďalšie kategórie, aby sme mohli obsiahnuť čo najviac mladých ľudí. Pozornosť by sme však mali upriamiť aj na iné pohlavne prenosné choroby a sexuálne zdravie, ktoré by malo byť rovnako dôležité, ako to fyzické a mentálne.