Štatutárne stretnutia Červeného kríža/Červeného polmesiaca

V mesiaci november sa v Turecku, Antálií konali Štatutárne stretnutia Červeného kríža/Červeného polmesiaca, na ktorých sa každé dva roky stretávajú zástupcovia 190 národných spoločný nášho medzinárodného hnutia.

V mesiaci november sa v Turecku, Antálií konali Štatutárne stretnutia Červeného kríža/Červeného polmesiaca, na ktorých sa každé dva roky stretávajú zástupcovia 190 národných spoločný nášho medzinárodného hnutia. Svoje zastúpenie mal aj Slovenský Červený kríž. Našu národnú spoločnosť zastupoval prezident SČK doc.MUDr.Viliam Dobiáš a prezidentka Mládeže SČK Viktória Šutová. Plenárne stretnutia boli obohatené o Fórum Mládeže ČK/ČP, ako aj o mnohé workshopy, na ktorých sa diskutovalo o Stratégií 2030, dobrovoľníctve, migrácií, inováciách, budúcnosti ľudstva a technológiách, ktoré nová pretechnizovaná doba prináša. Veríme, že všetky nadobudnuté vedomosti, nové nápady, ako aj získané priateľské vzťahy s inými národnými spoločnosťami budú pre našu národnú spoločnosť prínosom pre ďalšiu činnosť.