Svetový deň Červeného kríža

V rámci aktivít organizovaných pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža sme sa v rámci Mládeže SČK pokúsili rozbehnúť výzvu na propagovanie našej činnosti prostredníctvom sociálnej sieti facebook. Prinášame vám niektoré z fotografií ktoré vystihujú našu každodennú činnosť, to prečo sme dobrovoľníkmi najväčšej dobrovoľníckej organizácie na svete a prečo sme súčasťou Mládeže SČK.

V rámci aktivít organizovaných pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža sme sa v rámci Mládeže SČK pokúsili rozbehnúť výzvu na propagovanie našej činnosti prostredníctvom sociálnej sieti facebook. Prinášame vám niektoré z fotografií ktoré vystihujú našu každodennú činnosť, to prečo sme dobrovoľníkmi najväčšej dobrovoľníckej organizácie na svete a prečo sme súčasťou Mládeže SČK.

Tibor Vyslocký

Fotografia sa týka projektu HIV/AIDS prevencia. Súťaž HIV/AIDS pre stredné školy realizovala prvýkrát Mládež Slovenského Červeného kríža 1. decembra 2015 (na fotke). Zúčastnilo sa jej 41 mladých ľudí, ktorý boli na súťaž úžasne pripravení a o problematike HIV/AIDS vedeli fakty, o ktorých ich rovesníci ani len netušia. 

 

 

Nikoleta Hegedušová

Fotografia je až z ďalekej Ženevy – Múzea Červeného kríža. Každá z nás predstavuje jeden zo základných siedmich princípov, ktorými sa riadi Červený kríž – Ľudskosť, Nezávislosť, Nestrannosť, Neutralita, Dobrovoľnosť, Univerzálnosť a Jednotnosť. A zároveň pre mňa predstavuje to, aký dôležitý je každý jeden člen ČK – samy dokážete veľa, ale viacero ľudí zapálených pre dobrú vec, dokáže aj nemožné.

 

Kristína Ježová

Obrázok postavičiek  vznikol takto pred rokom. Jeho autorkou je dievčatko, ktoré chodilo do triedy, ktorú sme každý mesiac navštevovali v rámci projektu Dorotka a jej priatelia. DORKA je jednou z mojich srdcových záležitostí- nie je nič krajšie, ako učiť predškolákov prvú pomoc a zároveň byť ich kamarátmi a vzormi. Tento obrázok nám darovala so slovami: aby ste na mňa nikdy nezabudli… A ja už teraz viem, že sľub splníme, pretože na tieto deti a zážitky sa zabudnúť veru nedá.

 

Lucia Bartová

Červený kríž je pre mňa miesto, kam konečne zapadám, ktoré som hľadala veľmi dlho a ĎAKUJEM každému jednému človeku, ktorý je ochotný prispieť veľkým kusom seba, aby sme spoločne mohli ukázať ostatným, že pomáhať druhým nie je vôbec také ťažké ako si niektorí myslia.

 

Katarína Tóthová

Červený kríž je pre mňa miesto, kde sa nielen naučím vždy niečo nové, alebo pripomenie to staré, ale hlavne miesto kde cítim, že niekam patrím. Okrem všetkej tej vznešenej práce je to hlavne Rodina. Ja som tu našla tú svoju, a za to budem navždy Červenému krížu vďačná.

 

Viktória Šutová

V Mládeži SČK pôsobím od roku 2011. Dôvod, prečo som sa chcela stať dobrovoľníčkou práve v tejto dobrovoľníckej organizácií, bol práve projekt Dorotka a jej priatelia. Túžila som pracovať s deťmi, a to sa mi aj prostredníctvom projektu Mládeže SČK podarilo. Splnil sa mi jeden veľký sen.  Pri prípravách  na jednotlivé sedenia, ako aj počas samotných sedení s deťmi v  materskej škole som sa stala zodpovednejšou, naučila som sa základy prvej pomoci a taktiež som  nadobudla zručnosti v práci so skupinou. Nepoznám krajší pocit, ako keď máte možnosť zdieľať spolu s ostatnými všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti a vidieť ľudí vôkol vás šťastnými, plných radosti.