Sviečkový pochod 2017

Prvého decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na možnosti i potrebu prevencie prostredníctvom národnej súťaže pre stredoškolákov. Zároveň v tento deň mladí ľudia vykročili do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

Prvého decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na možnosti i potrebu prevencie prostredníctvom národnej súťaže pre stredoškolákov. Zároveň v tento deň mladí ľudia vykročili do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. V priestoroch Slovenského Červeného kríža na Grösslingovej ulici sa v piatok 1. decembra 2017 stretlo 14 tímov mladých ľudí z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Stredoškoláci si porovnali nielen svoje vedomosti týkajúce sa vírusu HIV. Víťazmi sa stali:

1.miesto: Gymnázium Trebišovská, Košice
2.miesto: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava
3.miesto: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Zámky

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú. Kampaň Sviečkový pochod je každoročne realizovaná Mládežou SČK. Tohto roku je to už 21. Ročník tejto kampane. Okrem centrálneho Sviečkového pochodu v Bratislave sa pochody konali aj v Košiciach, Senci, Nových Zámkoch, Leviciach, Svidníku, Trebišove, Žiari nad Hronom a Liptovskom Mikuláši.

Po celoslovenskej súťaži v Bratislave sa k Sviečkovému pochodu v Bratislave k účastníkom súťaže pridali ďalší mladí ľudia, aby v uliciach hlavného mesta upozornili verejnosť na túto problematiku a prejavili solidaritu ľuďom, ktorí žijú s HIV/AIDS. Centrálneho Sviečkového pochodu sa zúčastnilo viac ako 70 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Spoločne sme pochodovali od Ústredného sekretariátu SČK cez Štúrovu ulicu, až po Námestie SNP, kde sme si minútou ticha a vytvorením stužky zo zapálených sviečok uctili pamiatku obetí AIDS a vyjadrili tak solidaritu voči ľuďom trpiacim na HIV. Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník kampane.