Tréning drogovej prevencie

Rím | 29.11. – 3.12.2021

Napriek častej spoločenskej diskusii o drogovej problematike je táto téma stále pre mnohých neznáma a nepochopená. Situácii nepomáha ani stála stigmatizácia ľudí užívajúcich drogy, ktorí sú v spoločnosti odsudzovaní, pritom by sme im radšej mali pomôcť pri riešení a zvládaní svojich problémov.

Drogová prevencia a redukcia škôd spôsobených drogovou závislosťou sa pritom na základe dostupných dát ukazujú ako účinné riešenie problému užívania drog, ktoré pomôže nielen ľuďom od drog závislým, ale celej komunite. 29. novembra až 3. decembra prebiehal v Ríme medzinárodný tréning organizovaný Talianskym Červeným krížom, Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Nadáciou Villa Maraini, zameraný na drogovú prevenciu a redukciu škôd spôsobených drogovou závislosťou. Tréningu sa zúčastnili dve naše dobrovoľníčky – – Barbora Balašová a Romana Mikušincová. Cieľom stretnutia je výmena skúseností, vedomostí a inovatívnych postupov z oblasti drogovej prevencie s členmi ďalších národných spoločností ČK/ČP a humanitárnych organizácií zameraných na prevenciu a liečbu drogových závislostí. Počas tréningu mali Barbora a Romana okrem teoretických prednášok a skupinových prác možnosť navštíviť terénnu jednotku, ktorá slúži nielen ako výdajné miesto sterilných striekačiek, poskytuje aj možnosť rýchleho a bezplatného testu na HIV a žltačku typu C a je vybavená terénnymi pracovníkmi, ktorí sú pripravení poskytnúť prvú pomoc v prípade predávkovania sa. V programe tréningu bola zahrnutá aj účasť na skupinovej terapii s klientami centra Villa Maraini, ako aj diskusia s bývalými aj súčasnými klientami, ktorí v centre našli pomoc so svojimi závislosťami.

Žiaľ, táto problematika je pretrvávajúcim humanitárnym problémom, a to nielen na Slovensku. Našou víziou a nádejou je progresívna budúcnosť v oblasti drogovej prevencie a znižovania násilia voči drogovo závislým ľudom.

Autori fotografií: Barbora Balašová, Romana Mikušincová, Fabio Ramiccia