Kampaň k Svetovému dňu boja proti AIDS 2020

Tlačová správa

Bratislava, 30. november 2020Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, pri príležitosti ktorého Mládež Slovenského Červeného kríža (SČK) poukazuje na možnosti, dôležitosť i potrebu HIV prevencie. Pandémia ochorenia COVID-19 obmedzila aj realizáciu aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, v dôsledku čoho sme boli nútení aktivity spojené s kampaňou preniesť do sveta sociálnych sietí.

Aktivity Mládeže SČK sa zameriavajú na edukáciu mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti, o problematike HIV/AIDS, pričom hlavným cieľom je šíriť povedomie o HIV prevencii, ktorá predstavuje najúčinnejší nástroj v boji proti tomuto vírusu.

Mládež SČK kríža sa problematike HIV/AIDS venuje už od roku 1997. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sme boli nútení tohtoročný 24. ročník kampane Sviečkový pochod, a k nej prislúchajúce aktivity, uskutočniť online. Od 17. novembra uverejňujeme na sociálnych sieťach Mládeže SČK informačné plagáty o víruse HIV a AIDS, články bližšie popisujúce túto problematiku, ako aj videá zachytávajúce zrealizované aktivity za posledné roky.

Dôležitou súčasťou našej kampane je aj snaha o odstránenie diskriminácie a stigmatizácie voči HIV pozitívnym ľuďom, keďže s témou HIV/AIDS sa spája množstvo predsudkov, osočovanie zo strany druhých, ako aj odsudzovanie. Toto všetko predstavuje len malú časť z toho, čomu musia HIV pozitívni ľudia, okrem svojho ochorenia, čeliť. Nikto z nás si nezaslúži takéto zaobchádzanie, a preto kampaňou vyzývame na zahodenie predsudkov, ktoré ľudia voči HIV pozitívnym ľuďom majú, ako sa aj usilujeme naviesť verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej ľudskej tolerancie, empatie a súcitu.

Vrchol tohtoročnej online kampane predstavuje video, ktorým chceme vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a tiež si uctiť pamiatku 33 miliónov obetí, ktoré si toto ochorenie doposiaľ vyžiadalo. Do tvorby tohto videa sa okrem dobrovoľníkov Mládeže Slovenského Červeného kríža a predstaviteľov Slovenského Červeného kríža zapojili aj známe slovenské osobnosti, ako napríklad atlét a olympijský víťaz Matej Tóth, speváčka Katarína Knechtová, moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, komik Juraj Tabaček a František Košarišťan (Fero Joke), herec Oliver Oswald, moderátor Viktor Vincze, ako aj  a prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. Vytvorené video bude uverejnené 1. decembra prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke Mládež Slovenského Červeného kríža/Slovak Red Cross Youth o 12:00.

Od roku 2015 realizujeme pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS Národnú súťaž HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Minulý rok sa jej v prvom kole zúčastnilo 72 stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Aktuálna situácia nám neumožňuje zrealizovať 6. ročník súťaže, ale pevne veríme, že budúci rok to už možné bude. 

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o realizovaných aktivitách môžete navštíviť facebookovú stránku s názvom Národný projekt Mládeže SČK SOM – Spolu ochránime mládež alebo webovú stránku http://aidsprevencia.redcross.sk/, na ktorej máte možnosť podporiť kampaň online zapálením sviečky za obete AIDS, ako sa aj dozvedieť viac informácií o aktivitách Mládeže Slovenského Červeného kríža v rámci HIV/AIDS prevencie.