Svetový deň boja proti AIDS 2022

Tlačová správa, Bratislava, 30. november 2022

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Každoročne si prvého decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, pri príležitosti ktorého Mládež Slovenského Červeného kríža (Mládež SČK) poukazuje na možnosti, dôležitosť i potrebu HIV prevencie. Mládež SČK sa problematike HIV/AIDS venuje už od roku 1997 a jej aktivity sú zamerané na edukáciu najmä mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, o problematike HIV/AIDS. Hlavným cieľom je šíriť povedomie o HIV prevencii, ktorá aj dnes predstavuje najúčinnejší nástroj v boji proti tomuto vírusu.

Cieľom 26. ročníka kampane je vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS, ako si aj uctiť pamiatku 40 miliónov obetí*, ktoré si toto ochorenie od začiatku epidémie vyžiadalo. Jednou z aktivít, ktorú Mládež SČK pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS realizuje, je Sviečkový pochod. V tomto roku sa uskutoční v troch mestách na Slovensku, v Liptovskom Mikuláši (30. novembra 2022), v Košiciach (1. decembra 2022) a v Nových Zámkoch (2. decembra 2022).

Počas Sviečkového pochodu ľudia kráčajú cez mesto, držiac horiace sviečky ako symbol nádeje. Neoddeliteľnou súčasťou kampane je aj snaha o odstránenie diskriminácie a stigmatizácie HIV pozitívnych ľudí, pričom Mládež SČK svojou kampaňou vyzýva aj na zahodenie predsudkov, ktoré sa s touto problematikou spájajú, ako sa aj usiluje naviesť verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej ľudskej tolerancie a empatie.

Pre tohtoročnú kampaň sme vytvorili edukačné video v spolupráci s občianskym združením Dom svetla Slovensko. Témou bolo testovanie na HIV a iné pohlavne prenosné choroby. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, dobrovoľníci Mládeže Slovenského Červeného kríža a široká verejnosť. Obsahom je celý priebeh testovania a krátky rozhovor so zástupcom občianskeho združenia. Video je zverejnené na kanáli a YouTube sociálnych sieťach Slovenského Červeného kríža.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o realizovaných aktivitách môžete navštíviť facebookovú stránku Mládeže Slovenského Červeného kríža alebo webovú stránku https://redcross.sk/youth.

Kontaktné osoby za Mládež Slovenského Červeného kríža:

Odkaz na edukačné video:

* Zdroj: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet