Prvý december – Svetový deň boja proti AIDS

Už od roku 1988 je na celom svete prvý december venovaný boju proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža sa od roku 1997 usiluje upriamiť pozornosť na možnosti a dôležitosť HIV prevencie každoročnou realizáciou kampane Sviečkový pochod a vytváraním živých stužiek v uliciach slovenských miest. Ani v týchto neľahkých časoch by sme nemali zabúdať na vyjadrenie podpory ľuďom žijúcich s HIV/AIDS.