HAP 2017

Mesto Vrútky, 10. – 13. marca 2017, opäť privítalo mládežníkov SČK, ktorí sa tu stretli s cieľom nadobudnutia znalostí v oblasti prevencie HIV/AIDS. 15 mladých ľudí sa zúčastnilo prednášok približujúcich túto problematiku, ako aj spoločných aktivít, ktoré im pomohli získať potrebné skúsenosti na predanie svojich vedomostí, týkajúcich sa všetkých bodov, na ktoré je tento projekt zameraný, svojím rovesníkom. Súčasťou bolo samozrejme aj vysvetlenie princípov, myšlienok a vplyvu samotného Červeného Kríža.

Avšak počas kurzu nešlo iba o učenie. Dobrovoľníci si užili hry a aktivity, tradičné pre takéto školenia. Medzi účastníkmi, ktorí by sa za bežných okolností nestretli, vznikli nové priateľstvá a nastali voľné výmeny názorov na dilemy, s ktorými sa ľudia každodenne stretávajú i s tými menej častými.

Prvého decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na možnosti i potrebu prevencie prostredníctvom národnej súťaže pre stredoškolákov. Zároveň v tento deň mladí ľudia vykročili do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. V priestoroch Slovenského Červeného kríža na Grösslingovej ulici sa v piatok 1. decembra 2017 stretlo 14 tímov mladých ľudí z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Stredoškoláci si porovnali nielen svoje vedomosti týkajúce sa vírusu HIV. Víťazmi sa stali:

1.miesto: Gymnázium Trebišovská, Košice
2.miesto: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava
3.miesto: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Zámky

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú. Kampaň Sviečkový pochod je každoročne realizovaná Mládežou SČK. Tohto roku je to už 21. Ročník tejto kampane. Okrem centrálneho Sviečkového pochodu v Bratislave sa pochody konali aj v Košiciach, Senci, Nových Zámkoch, Leviciach, Svidníku, Trebišove, Žiari nad Hronom a Liptovskom Mikuláši.

Po celoslovenskej súťaži v Bratislave sa k Sviečkovému pochodu v Bratislave k účastníkom súťaže pridali ďalší mladí ľudia, aby v uliciach hlavného mesta upozornili verejnosť na túto problematiku a prejavili solidaritu ľuďom, ktorí žijú s HIV/AIDS. Centrálneho Sviečkového pochodu sa zúčastnilo viac ako 70 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Spoločne sme pochodovali od Ústredného sekretariátu SČK cez Štúrovu ulicu, až po Námestie SNP, kde sme si minútou ticha a vytvorením stužky zo zapálených sviečok uctili pamiatku obetí AIDS a vyjadrili tak solidaritu voči ľuďom trpiacim na HIV. Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník kampane.