HAP 2018

V priestoroch KC Dunaj v Bratislave sa 30. novembra 2018 stretlo 18 tímov mladých ľudí z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy.

Súťaž pripravila Mládež SČK a stredoškoláci si v nej porovnali svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu i ochrane a budú mať tiež možnosť prejaviť svoju kreativitu.

1 miesto – Gymnázium sv.Vincenta Levice
2 miesto – Gymnázium Bernolákova Šurany
3 miesto – Evanjelické gymnázium J.A. Komenského Košice

Po súťaží dobrovoľníci SČK a súťažiaci vytvorili na Námestí SNP v Bratislave živú stužku. Po jej vytvorení Sviečkovým pochodom vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV.