HAP 2019

Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.
Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti tohto dňa upozorňuje na možnosti a potrebu prevencie aj prostredníctvom národnej súťaže pre stredoškolákov.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú.

V priestoroch KC Dunaj v Bratislave sa v piatok 29. novembra 2019 stretlo 10 družstiev z celého Slovenska na piatom ročníku Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Do regionálneho kola súťaže, ktoré prebehlo online, sa zapojilo viac ako 70 stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž pripravila Mládež SČK a stredoškoláci si v nej porovnali svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu i ochrane a mali tiež možnosť prejaviť svoju kreativitu. Víťazmi sa stali študenti Gymnázia Mi[1]lana Rúfusa v Žiari nad Hronom, druhé miesto získali súťažiaci z Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany a na treťom mieste boli študenti Gymnázia zo Šurian.

Video z vyhodnotenia si môžete pozrieť TU.

Súčasťou kampane sú aj sviečkové pochody mladých ľudí, ktoré majú upozorniť verejnosť na túto problematiku a prejaviť solidaritu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS. Na prelome novembra a decembra zorganizovali takéto sviečkové pochody mládežníci SČK v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Leviciach, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou a Giraltovciach.