Lektori 3P

Martin Máťaš
(predseda pracovnej skupiny, vedúci lektor kurzov)

Som dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža od roku 2011, kedy som sa počas strednej školy zapojil na ukážkach prvej pomoci. Od tejto chvíle sa prakticky nepretržite venujem prvej pomoci. V roku 2012 som absolvoval národný kurz k projektu 3P, stal sa trénerom prvej pomoci a po celý čas sa venoval tréningom, prednáškam, besedám a iným rôznym aktivitám v rámci vzdelávania prvej pomoci pre mládež a širokú verejnosť. Spoločne s dobrovoľníkmi Mládeže SČK v Leviciach stojíme za založením lokálnych tréningových pobytov, na ktorých každoročne zastávam pozíciu lektora. Pre záujem o prvú pomoc som sa rozhodol študovať zdravotnícky odbor a od roku 2016 som študentom lekárskej fakulty UK v Bratislave. V roku 2019 som bol vymenovaný do funkcie predsedu pracovnej skupiny 3P. Za krátky čas sa nám podarilo vyformovať novú pracovnú skupinu, zrevitalizovať projekt, pripraviť príručku k projektu a vytvoriť nové materiály. Začiatkom roka 2020 sme úspešne zorganizovali prvý národný kurz a vypustili do sveta mladých trénerov, na ktorých som nesmierne hrdý. Verím, že každý absolvent kurzu bude šíriť dobré meno Slovenskému Červenému krížu a svojimi aktivitami pomôže zachrániť nejeden ľudský život.

Viktória Holečková
(členka pracovnej skupiny, lektorka kurzov)

Môj začiatok v Mládeži SČK sa viaže práve k prvej pomoci. V roku 2013 som sa zúčastnila na lokálnom školení prvej pomoci a tam sa to celé rozbehlo. Učiť sa prvú pomoc a potom ju učiť ďalej ma začalo napĺňať. Ako súčasť Mládeže SČK v Leviciach som začala robiť ukážky prvej pomoci a spoločne sme odštartovali rôzne lokálne aktivity a najmä letné kurzy – Týždeň prvej pomoci. Mojou srdcovkou sa stala praktická časť a učenie pomocou simulovaných situácií. V súčasnosti študujem na Lekárskej fakulte v Brne, no stále sa vraciam domov a pokiaľ mi to čas dovoľuje vždy sa rada zapojím do lokálnych aktivít. Ako člen pracovnej skupiny 3P sa snažím odovzdať čo najviac svojich vedomostí ďalej, pokiaľ je to možné zábavnou alebo interaktívnou formou. Mojím cieľom je, aby si mládežníci kurz s nami užili a aby mali motiváciu sa venovať prvej pomoci a mladým ľuďom ešte dlhé roky po ňom.

Adam Múčka
(člen pracovnej skupiny, lektor kurzov)

Volám sa Adam Múčka. Študujem zdravotníckeho záchranára na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V mojich 15 rokoch som vstúpil do Červeného kríža. Úprimne, netušil som čo ma čaká, ale od prvého momentu som vedel, že som vstúpil do správnych dverí. Prvá pomoc bola a je mojou prioritou. Najprv to bol len 33-hodinový kurz, pravidelné tréningy… Potom prišiel konečne rad aj na mňa a po absolvovaní kurzu 3P som sa stal trénerom. Rôzne školenia, ukážky PP, či len pravidelné trénovanie KPR sa stali mojou dennou rutinou. Dúfam, že budem schopný predať našim kurzantom nie len vedomosti a praktické skúsenosti, ale aj to nadšenie s ktorým to všetko robím. Verím, že kurz 3P bude pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom a priestorom pre nové priateľstvá.

Monika Vrábliková
(členka pracovnej skupiny, lektorka kurzov)

Moje meno je Monika Vrábliková a dobrovoľníčkou Slovenského Červeného kríža som od roku 2016. K dobrovoľníctvu v SČK ma, možno trochu netradične, priviedla moja kamarátka, ktorá vtedy zháňala ľudí do svojho tímu na realizáciu projektu Mládeže SČK “Dorotka a jej priatelia” a poprosila ma, či by som nemala záujem zapojiť sa tiež. Prikývla som. Začala som sa teda pravidelne zúčastňovať tréningov prvej pomoci na Územnom spolku SČK Bratislava-mesto a absolvovala som 33-hodinový kurz prvej pomoci. Spočiatku som netušila, že ma dobrovoľníctvo v tejto organizácii až takto chytí za srdce. V roku 2017 som úspešne absolvovala národné kurzy k projektom Mládeže SČK – “Dorotka a jej priatelia” a “3P – Projekt prvej pomoci”. Zistila som, že vysvetľovať prvú pomoc, či už detičkám v materskej škole, alebo starším deťom a dospelým počas ukážok prvej pomoci, je pre mňa čosi, čo ma skutočne baví a napĺňa. V júni 2018 som sa zúčastnila celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, kde sa nášmu juniorskému tímu (Bratislava-mesto) podarilo vybojovať 1. miesto v kategórii mladší. Momentálne som študentkou učiteľstva predmetov biológia a chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. To, že som členom pracovnej skupiny 3P si nesmierne vážim. Verím, že poznatky zo študijného odboru, ktorý študujem, môžu byť pre účastníkov kurzu 3P užitočné do ich budúcej činnosti. Možnosť prispieť k edukácii mladých ľudí, ktorí majú záujem šíriť osvetu v oblasti prvej pomoci, je pre mňa veľkým, no potešujúcim záväzkom. Prečo? Pretože prvá pomoc zachraňuje životy. A čo má väčšiu cenu než život?

Kristína Tóthová
(členka pracovnej skupiny, lektorka kurzov)

Môj prvý kontakt s Červeným krížom bol v roku 2013, keď som sa ako žiačka základnej školy prvý krát zúčastnila súťaže družstiev mladých zdravotníkov. Od tohto roku som sa zúčastňovala súťaží každý rok, až som sa v prvom ročníku na gymnáziu stala členkou Mládeže Slovenského Červeného kríža v Leviciach. Od mojich začiatkov v Mládeži SČK až po súčasnosť sa najintenzívnejšie venujem projektu prvej pomoci. Hlavne prostredníctvom ukážok prvej pomoci, trénovania družstiev na súťaže v prvej pomoci, lokálnych projektov a od tohto roku aj ako členka pracovnej skupiny projektu prvej pomoci. Napĺňa ma práca s mladými ľuďmi a vytváranie možností na ich sebarealizáciu, ktoré im projekt prvej pomoci rozhodne prináša. Študujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského odbor učiteľstvo a preto by som chcela účastníkom kurzu 3P odovzdať všetky potrebné informácie, metódy a techniky práce s mládežou, ktoré by v praxi mohli potrebovať, ale aj najaktuálnejšie vedomosti v oblasti prvej pomoci aby prácu trénera po kurze zvládli čo najlepšie.

Diana Katonová
(členka pracovnej skupiny, lektorka kurzov)

Volám sa Diana Katonová a s prvou pomocou som sa prvýkrát stretla už na základnej škole. Hoci sme vtedy ako družstvo mladých zdravotníkov na súťaži neuspeli, záujem ma neopustil a v tréningoch som po dlhšej pauze pokračovala na gymnáziu. V rámci intenzívnej prípravy pred súťažou sme sa ako tím rozhodli zúčastniť sa tréningu prvej pomoci, ktorý organizovala Mládež SČK v Košiciach. Z jedného tréningu boli dva, potom tri a takto sa postupne začala moja cesta v Mládeži. V roku 2017 som dostala príležitosť zúčastniť sa národného kurzu k Projektu prvej pomoci a 3P sa stalo neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Tento, z môjho pohľadu zmysluplný projekt ma naučil nesmierne veľa a spoznala som vďaka nemu množstvo inšpiratívnych ľudí. Ako členka pracovnej skupiny sa snažím prispievať k rozvoju 3P a čo najlepšie odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti ďalej. Šírenie osvety v oblasti prvej pomoci zachraňuje životy. Teraz môžeš prostredníctvom 3P meniť svet aj ty : )