Lektori národného kurzu Spolu ochránime mládež

Bc. Viktória Šutová

Zoznámte sa s Viktóriou – predsedníčkou našej pracovnej skupiny. Niekdajšia prezidentka Mládeže SČK, ktorá v Červenom Kríži pracuje od roku 2011. „Túžila som pracovať s mladými ľuďmi, a to sa mi aj prostredníctvom Mládeže SČK splnilo. Každou jednou aktivitou, stretnutím s mládežou som sa stávala zodpovednejšou, komunikatívnejšou, otvorenejšou a pripravenejšou na odovzdávanie informácií a pomoc druhým.“ – takto si spomína Viki na svoje začiatky v Mládeži SČK. Počas svojho pôsobenia v MSČK mala možnosť podieľať sa na rôznych aktivitách. Medzi jej ‚srdcovku‘ patrí projekt HIV/AIDS prevencia (HAP), ktorý Viki rozšíril vedomosti v danej problematike, ale priniesol jej aj možnosť osobnostného rastu a naučil ju pracovať v tíme. „Dobrovoľníctvo prinieslo do môjho života množstvo inšpiratívnych ľudí, ktorí ma do dnešného dňa sprevádzajú a svoj život si bez ich prítomnosti dnes už ani neviem predstaviť. Stali sa z nás priatelia, s ktorými spoločne pracujeme na aktivitách, ako aj na novom projekte SOM. Nepoznám krajší pocit, ako keď máte možnosť zdieľať spolu s ostatnými všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.“
Viki v súčasnosti pracuje ako zdravotná sestra a študuje na vysokej škole. Vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, cestuje a trávi čas s priateľmi.

Mgr. Romana Mikušincová

Zoznámte sa s Romanou – podpredsedníčkou pracovnej skupiny k projektu SOM a študentkou PhD štúdia na Università Roma Tre. V Mládeži SČK pracuje od roku 2009. Počas svojej činnosti v SČK sa venovala najmä výuke prvej pomoci a drogovej prevencii. Minulý rok v septembri sa začala angažovať v projekte SOM. „K projektu SOM ma priviedla úplná náhoda. Zapáčila sa mi však myšlienka projektu a fakt, že sa venuje kontroverzným témam. Je potrebné sa rozprávať o veciach, aj keď nám niektoré debaty nemusia byť príjemné.“ V projekte SOM sa venuje rodovej rovnosti, mentálnemu zdraviu a formovaniu a vedeniu tímov. Väčšinou ju môžete vidieť jesť, tweetovať, fotografovať alebo riešiť rovnice astrofyziky čiernych dier.
“Mali by sme sa všetci pokúsiť znormalizovať diverzitu a oslavovať individualitu každého jedného z nás.”

Karolína Mentelová

Zoznámte sa s Karolínou – žiačkou Gymnázia v Šuranoch, predsedníčkou Skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu v Šuranoch, Územnej rady Mládeže SČK v Nových Zámkoch a členkou národnej Pracovnej Skupiny projektu SOM. „Napĺňa ma práca v Červenom Kríži, ktorej hlavnou myšlienkou je si nezištne a navzájom pomáhať.“ V projekte SOM sa venuje téme kyberšikany, a to z dôvodu, že s ňou má osobnú skúsenosť. „Sama viem, aké náročné bolo pre mňa spraviť len ten prvý krok a niekomu o tom povedať. No jednou z vecí, ktorú ma táto skúsenosť naučila je, že o tom treba hovoriť a nebáť sa poukázať na to, čo nie je správne. Pretože čím viac z nás tak spraví, tým väčšie šance máme spoločne niečo zmeniť.“
Okrem práce v Červenom Kríži tiež rada fotí, číta knihy, trávi čas v prírode a taktiež so svojou rodinou a priateľmi.

Tamara Kubičková

Zoznámte sa s Tamarou – žiačkou Gymnázia v Šuranoch, podpredsedníčkou Skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu v Šuranoch, Územnej rady Mládeže SČK v Nových Zámkoch a členkou národnej Pracovnej Skupiny projektu SOM. „Do projektu Spolu Ochránime Mládež som sa zapojila, pretože ako mnohí z vás, aj ja mám osobnú skúsenosť s kyberšikanou a viem, že veľa ľudí o svojej skúsenosti mlčí. Chcem pomôcť ľuďom nájsť odvahu hovoriť o svojich skúsenostiach a taktiež predísť ďalším prípadom kyberšikany.“

András Zemes

Zoznámte sa s naším dobrovoľníkom Andrásom, ktorý je členom Prezídia a dobrovoľník Mládeže SČK. Študuje na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite.
Andy je členom národnej Pracovnej Skupiny k projektu SOM.
„Do projektu som vstupoval so zvedavosťou, s cieľom naučiť sa niečo nové a odovzdať získané vedomosti a zručnosti svojim rovesníkom. Témy Projektu SOM sa dotýkajú každého mladého človeka, či už priamo alebo nepriamo. Sú často tabuizované a v bežnej konverzácii sa im radšej vyhýbame, preto by sme im mali venovať väčšiu pozornosť,“ hovorí Andy o svojej motivácii stať sa súčasťou tímu SOM.
„Zahoďme predsudky a poskytnime pomoc tým, ktorí ju potrebujú!“
Vo voľnom čase Andy rád športuje a číta cudzojazyčnú literatúru.

Nina Jakušová

Zoznámte sa s Ninou – predsedníčkou Územného spolku Mládeže SČK v Žiari nad Hronom. Je priateľská, optimistická, cieľavedomá, empatická, občas tvrdohlavá. „Pomáhať ľuďom a byť súčasťou SČK ma robí veľmi šťastnou. Prostredníctvom aktivít v SČK som získala množstvo nových vedomostí, skúseností, priateľov.“ Aktívne sa zaujíma o komunitu LGBT+.
Postavenie tejto komunity na Slovensku zatiaľ nie je ideálne. Poznám veľa ľudí patriacich ku komunite LGBT+ a každý jeden je pre mňa výnimočnou a inšpiratívnou osobnosťou. Záleží mi na tom, aby spoločnosť zaujala pozitívny postoj k týmto ľuďom. Aby sa v živote nemuseli stretnúť s nenávisťou, odsudzovaním…. a to len kvôli tomu kým sú. Kvôli tomu, že chcú slobodne a bez obáv prejaviť lásku – ten najkrajší cit na svete. Verím, že spoločnými silami a malými krôčikmi zvládneme pozitívne zmeniť postoj verejnosti ku komunite LGBT+. Aby si čo najskôr mohli všetci bez pochybností povedať ‚Nehanbím sa za svoju orientáciu. SOM hrdý na to, kým SOM.‘ „
Popri práci v Červenom Kríži sa venuje atletike, tancu, spevu a rada číta knihy.