Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

,, Kým to o nich nevieme, správame sa k nim normálne. Keď však vyjdú s pravdou von, naše správanie sa k nim zrazu zmení. HIV/AIDS ochorenie je v našej spoločnosti, bohužiaľ, vnímané ako ochorenie homosexuálov, za ktoré si môžu sami. Nie je to ale pravda. HIV a AIDS sa týka naozaj každého. A stačí tak málo, aby sme pochopili, že aj takto osudom skúšaní ľudia majú túžbu a právo byť akceptovaní bez predsudkov.“ hovorí dobrovoľníčka Mládeže SČK, Lívia Knapčoková.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú.

Od roku 2015 Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje Národnú súťaž HIV/AIDS pre stredné školy na základe rovnomennej predlohy súťaže Maďarského Červeného kríža, ktorej sa družstvo zo Slovenska zúčastnilo v roku 2012.

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia 2021

6. ročník Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

Finále súťaže sa vzhľadom na zhoršujúcu situáciu presúva na začiatok roka 2022 a bude realizované online formou.

Ďakujeme za pochopenie.

Organizačný tím súťaže

Súťaž sa skladá z 2  súťažných kôl:

1. Online kolo súťaže HIV/AIDS prevencia

Online kolo bude spustené 16.11.2021 o 10:00 cez portál sutazhap.redcross.sk. Z tohto dôvodu je nutné zaregistrovať sa do 31.10.2021 23:59. Od 31.10.2021 do 16.11.2021 nebude možné robiť zmeny v prihlasovacích údajoch. V prípade choroby niektorého zo súťažiacich alebo iných problémov sa zmeny budú riešiť individuálne. Kontaktovať nás môžete výhradne emailom na sutazhap@redcross.sk. Na každý email, ktorý od Vás dostaneme, odpovieme do 24 hodín.
Pri registrácií je nutné, aby zodpovedný pedagóg registroval za školu súťažné družstvo cez online portál, v ktorom uvedie názov školy, adresu, telefonický kontakt na školu, svoje meno a oboznámi sa s poučením o ochrane osobných údajov. Po overení registrácie, pedagógovi, ktorý zaregistroval družstvo bude zaslané heslo (na email, ktorý uvedie), ktorým sa družstvo bude môcť v deň spustenia online kola do súťažných zadaní prihlásiť. Prihláška spolu s informáciou o spracovaní osobných údajov bude k dispozícii po prihlásení sa do používateľského účtu. Vyplnenú prihlášku bude nutné naskenovať a nahrať cez prihlasovací portál sutazhap.redcross.sk. Pre bezproblémový priebeh online kola odporúčame vopred skontrolovať internetové pripojenie a verziu prehliadača na zariadení, z ktorého sa družstvo bude pripájať v deň súťaže. Kontrola prehliadača bude taktiež dostupná na portáli.

2. Národné kolo súťaže pre 10 najlepších tímov

AKTUALIZOVANÉ 17.11.2021
S ľútosťou Vám oznamujeme, že po dôkladnej úvahe sme sa rozhodli zrušiť prezenčné kolo súťaže, ktoré sa malo uskutočniť 1.12.2021 v Bratislave. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia na celom území Slovenska. Finále Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia však plánujeme zrealizovať alternatívnou, digitálnou formou začiatkom budúceho roka. Termín udalosti prekladáme, aby sme si stihli patrične pripraviť dôstojné zakončenie 6. ročníka našej súťaže. Podmienky súťaže okrem tejto zmeny platia v pôvodnom znení. Víťazné družstvá, ktoré obsadia prvé tri miesta vo finále získavajú vecné ceny za svoj úspech.
Do národného kola súťaže (finále) postupuje prvých 10 škôl podľa výsledkovej listiny online kola.
V mene celého organizačného tímu Vás prosíme o pochopenie tohto náročného rozhodnutia, museli sme sa prispôsobiť zložitej situácii v záujme ochrany zdravia súťažiacich, pedagógov a organizátorov. O priebehu finálneho kola budeme postupujúce tímy ďalej informovať.

Podmienky súťaže: 

  • družstvá sú zložené z 3 členov – všetci členovia musia navštevovať rovnakú školu
  • za každú školu sa môže prihlásiť a súťažiť maximálne 1 družstvo, ktorého členovia navštevujú 1.-2.ročník strednej školy
  • členovia družstva nemusia byť z jednej triedy
  • každý člen družstva sa môže súťaže zúčastniť iba 1x za život
  • národný koordinátor projektu HIV/AIDS po absolvovanom 4-dňovom kurze Mládeže SČK alebo koordinátor projektu Spolu ochránime mládež po absolvovanom 5-dňovom kurze Mládeže SČK môže družstvo LEN pripravovať, nesmie byť členom družstva
  • škola sa môže zapojiť aj bez koordinátora projektu HIV/AIDS prevencia alebo projektu Spolu ochránime mládež, družstvo sa môže pripravovať aj samostatne, pomocou materiálov zasielaných v prílohe tohto emailu
  • rozsah vedomostí sa riadi sylabami, ktoré majú súťažiaci k dispozícii (ak ste Príručku neobdržali mailom, kontaktujte nás)
  • pedagogický dozor sa do riešenia súťažných disciplín nezapája,  súťažné disciplíny riešia len súťažné družstvá
  • víťazné družstvá budú odmenené vecnými cenami