Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

,, Kým to o nich nevieme, správame sa k nim normálne. Keď však vyjdú s pravdou von, naše správanie sa k nim zrazu zmení. HIV/AIDS ochorenie je v našej spoločnosti, bohužiaľ, vnímané ako ochorenie homosexuálov, za ktoré si môžu sami. Nie je to ale pravda. HIV a AIDS sa týka naozaj každého. A stačí tak málo, aby sme pochopili, že aj takto osudom skúšaní ľudia majú túžbu a právo byť akceptovaní bez predsudkov.” hovorí dobrovoľníčka Mládeže SČK, Lívia Knapčoková.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú.

Od roku 2015 Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje Národnú súťaž HIV/AIDS pre stredné školy na základe rovnomennej predlohy súťaže Maďarského Červeného kríža, ktorej sa družstvo zo Slovenska zúčastnilo v roku 2012.

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia 2021

6. ročník Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

Ak sa Vaša škola chce zapojiť do súťaže a neobdržala pozvánku e-mailom, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom sutazhap@redcross.sk

ĎAKUJEME

Súťaž sa skladá z 2  súťažných kôl:

1. Online kolo súťaže HIV/AIDS prevencia

Online kolo bude spustené 16.11.2021 o 10:00 cez portál sutazhap.redcross.sk. Z tohto dôvodu je nutné zaregistrovať sa do 31.10.2021 23:59. Od 31.10.2021 do 16.11.2021 nebude možné robiť zmeny v prihlasovacích údajoch. V prípade choroby niektorého zo súťažiacich alebo iných problémov sa zmeny budú riešiť individuálne. Kontaktovať nás môžete výhradne emailom na sutazhap@redcross.sk. Na každý email, ktorý od Vás dostaneme, odpovieme do 24 hodín.

Pri registrácií je nutné, aby zodpovedný pedagóg registroval za školu súťažné družstvo cez online portál, v ktorom uvedie názov školy, adresu, telefonický kontakt na školu, svoje meno a oboznámi sa s poučením o ochrane osobných údajov. Po overení registrácie, pedagógovi, ktorý zaregistroval družstvo bude zaslané heslo (na email, ktorý uvedie), ktorým sa družstvo bude môcť v deň spustenia online kola do súťažných zadaní prihlásiť. Prihláška spolu s informáciou o spracovaní osobných údajov bude k dispozícii po prihlásení sa do používateľského účtu. Vyplnenú prihlášku bude nutné naskenovať a nahrať cez prihlasovací portál sutazhap.redcross.sk. Pre bezproblémový priebeh online kola odporúčame vopred skontrolovať internetové pripojenie a verziu prehliadača na zariadení, z ktorého sa družstvo bude pripájať v deň súťaže. Kontrola prehliadača bude taktiež dostupná na portáli.

2. Národné kolo súťaže pre 10 najlepších tímov

Výsledková listina  online kola bude zverejnená 16.11.2021 od 14:00. Každá škola uvidí po prihlásení sa do portálu svoje bodové skóre, ako aj celkové umiestnenie v súťaži.Do národného kola súťaže postupuje 10 najlepších družstiev z online kola. Ak epidemiologická situácia dovolí, uskutoční sa prezenčnou formou 1.12.2021 v KC Dunaj, Bratislava. Postupujúcim družstvám budú poskytnuté bližšie informácie o priebehu národného kola.

Podmienky: 

  • družstvá sú zložené z 3 členov – všetci členovia musia navštevovať rovnakú školu
  • za každú školu sa môže prihlásiť a súťažiť maximálne 1 družstvo, ktorého členovia navštevujú 1.-2.ročník strednej školy
  • členovia družstva nemusia byť z jednej triedy
  • každý člen družstva sa môže súťaže zúčastniť iba 1x za život
  • národný koordinátor projektu HIV/AIDS po absolvovanom 4-dňovom kurze Mládeže SČK alebo koordinátor projektu Spolu ochránime mládež po absolvovanom 5-dňovom kurze Mládeže SČK môže družstvo LEN pripravovať, nesmie byť členom družstva
  • škola sa môže zapojiť aj bez koordinátora projektu HIV/AIDS prevencia alebo projektu Spolu ochránime mládež, družstvo sa môže pripravovať aj samostatne, pomocou materiálov zasielaných v prílohe tohto emailu
  • rozsah vedomostí sa riadi sylabami, ktoré majú súťažiaci k dispozícii (ak ste Príručku neobdržali mailom, kontaktujte nás)
  • pedagogický dozor sa do riešenia súťažných disciplín nezapája,  súťažné disciplíny riešia len súťažné družstvá
  • víťazné družstvá budú odmenené vecnými cenami

Všetkým zapojeným školám (vrátane online kola) bude zaslaný ďakovný list a certifikát o zapojení sa do kampane Svetového dňa boja proti AIDS, ktorú organizuje Mládež SČK.

Vyplnenú a naskenovanú prihlášku je nutné nahrať do systému sutazhap.redcross.sk do 31.10.2021.