Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

7. ročník Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorú organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.2023)

Od roku 2015 Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje Národnú súťaž HIV/AIDS pre stredné školy na základe rovnomennej predlohy súťaže Maďarského Červeného kríža, ktorej sa družstvo zo Slovenska zúčastnilo v roku 2012.

Počet HIV pozitívnych ľudí na Slovensku stále narastá, posledné štatistiky ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 30.6.2023 hovorí, že sa u nás nachádza 1452 prípadov infekcie HIV. Toto číslo je v súčasnosti vyššie aj na základe vojnovej situácii a nárastu cudzincov v našej krajine.

Chronologický nárast tohto ochorenia v našej krajine nás motivuje hovoriť o možnostiach prevencie. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú.

V čom súťaž spočíva?

Súťaž sa skladá z 2 súťažných kôl:

1. Online kolo súťaže HIV/AIDS prevencia

 • Online kolo bude spustené 16.11.2023 od 10:00 do 10:20 cez portál sutazhap.redcross.sk. Je potrebné, aby sa súťažný tím prihlásil do systému najneskôr o 10:00, súťaž trvá 20 minút. Z tohto dôvodu je nutné zaregistrovať sa do 3.11.2023 23:59.
 • Od 4.11.2023 do 16.11.2023 nebude možné robiť zmeny v prihlasovacích údajoch. V prípade choroby niektorého zo súťažiacich alebo iných problémov sa zmeny budú riešiť individuálne.
 • Kontaktovať nás môžete výhradne emailom na sutazhap@redcross.sk. Na každý email, ktorý od Vás dostaneme, odpovieme do 24 hodín.
 • Pri registrácií je nutné, aby zodpovedný pedagóg registroval za školu súťažné družstvo cez online portál, v ktorom uvedie názov školy, adresu, telefonický kontakt na školu, svoje meno a oboznámi sa s poučením o ochrane osobných údajov. Po overení registrácie, pedagógovi, ktorý zaregistroval družstvo bude zaslané heslo (na email, ktorý uvedie), ktorým sa družstvo bude môcť v deň spustenia online kola do súťažných zadaní prihlásiť. Prihláška spolu s informáciou o spracovaní osobných údajov bude k dispozícii po prihlásení sa do používateľského účtu. Vyplnenú prihlášku bude nutné naskenovať a nahrať cez prihlasovací portál sutazhap.redcross.sk.
 • Pre bezproblémový priebeh online kola odporúčame vopred skontrolovať internetové pripojenie a verziu prehliadača na zariadení, z ktorého sa družstvo bude pripájať v deň súťaže. Kontrola prehliadača bude taktiež dostupná na portáli.
 • Výsledková listina online kola bude zverejnená 16.11.2023 od 14:00. Každá škola uvidí po prihlásení sa do portálu svoje bodové skóre, ako aj celkové umiestnenie v súťaži.

2. Národné kolo súťaže pre 10 najlepších tímov

 • Do národného kola súťaže postupuje 10 najlepších družstiev z online kola.
 • Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou 1.12.2023 v Bratislave.
 • Postupujúcim družstvám budú poskytnuté bližšie informácie o priebehu národného kola.

Podmienky

 • Družstvá sú zložené z 3 členov – všetci členovia musia navštevovať rovnakú školu
 • Za každú školu sa môže prihlásiť a súťažiť maximálne 1 družstvo, ktorého členovia navštevujú 1.-2.ročník strednej školy
 • Členovia družstva nemusia byť z jednej triedy
 • Každý člen družstva sa môže súťaže zúčastniť iba 1x za život
 • Škola sa môže zapojiť aj bez koordinátora projektu HIV/AIDS prevencia, družstvo sa môže pripravovať aj samostatne, pomocou materiálov zasielaných v prílohe tohto emailu
 • Rozsah vedomostí sa riadi sylabami, ktoré majú súťažiaci k dispozícií: Príručka k Národnej súťaži HIV/AIDS prevencia, aktuálne štatistiky o výskyte HIV infekcie v Slovenskej republike a vzdelávacia platforma na spoznaj.redcross.sk.
 • Pedagogický dozor sa do riešenia súťažných disciplín nezapája, súťažné disciplíny riešia len súťažné družstvá
 • Víťazné družstvá budú odmenené vecnými cenami

Všetkým zapojeným školám (vrátane online kola) bude zaslaný certifikát o zapojení sa do kampane Svetového dňa boja proti AIDS, ktorú organizuje Mládež SČK.

Vyplnenú a naskenovanú prihlášku je nutné nahrať do systému sutazhap.redcross.sk do 3.11.2023.

Ďalšie informácie vám poskytneme mailom na sutazhap@redcross.sk.


„HIV/AIDS prevencií sa venujem štvrtý rok, vďaka čomu som pri prvom kontakte s HIV pozitívnymi pacientmi neodvrátila zrak, ale naopak poskytla im pochopenie, podporu a starostlivosť, ktorú si zaslúžili. Myslím si, že rozširovanie povedomia o prevencií a liečbe  je základom pre lepší život ľudí s týmto ochorením ” Dobrovoľníčka Mládeže SČK, Barbora Balašová

„Počas absolvovania odbornej praxe v nemocnici som sa stretla s veľkým množstvom pacientov s rôznymi diagnózami. Všetkých ale spájalo jedno – potrebovali podať pomocnú ruku, rovnako ako ľudia s HIV/AIDS. Je podľa mňa veľmi dôležité vzdelávať širokú verejnosť a možnostiach prevencie a liečby HIV/AIDS o čo sa my aktívne snažíme“ Dobrovoľníčka Mládeže SČK, Nina Jakušová

„V Mládeži Slovenského Červeného kríža pôsobím ako aktívna členka už od mojich 12tich rokov, kedy som sa prvýkrát dozvedela o stigmatizácii ľudí s HIV/AIDS vírusom. Odvtedy túto problematiku vnímam veľmi intenzívne a preto pevne verím, že naša organizácia dokáže dané predsudky spoločnosti zmierniť prostredníctvom prinesenia dostatku vedomostí a informácií.“  Predsedníčka Územnej rady Mládeže SČK Nové Zámky, Vanes Doležajová

„Dobrovoľníctvo v Mládeži Slovenského Červeného kríža mi dalo do života veľmi veľa, jednou z vecí, ktoré som sa naučila je, že všetci ľudia sú dôležití a na každom záleží. HIV/AIDS je veľmi vážne ochorenie, nevedomosť a stigmatizácia im ich situáciu vôbec neuľahčuje. Verím že spolu pomôžeme uľahčiť život ľudí, trpiacich týmto ochorením a odbúrať predsudky, vytvárané voči nim“ Podpredsedníčka Územnej rady Mládeže SČK Nové Zámky, Veronika Štefániková