Predstavitelia Mládeže SČK

Prezídium Mládeže SČK

Alexandra Poliaková
prezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža
 
Lívia Knapčoková
I. viceprezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža
 
Pavol Faťun
II. viceprezident Mládeže Slovenského Červeného kríža
 
Matej Gocník
člen Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža
 
Dominik Palkovič
člen Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža
 

Zástupcovia Mládeže SČK v poradných orgánoch SČK

zástupca Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: Lívia Knapčoková
náhradník zástupcu Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: Alexandra Poliaková
 

Sekretariát Mládeže SČK

Richard Čanaky
koordinátor Mládeže SČK