Predstavitelia Mládeže Slovenského Červeného kríža

Prezídium Mládeže SČK

Matej Gocník
prezident Mládeže Slovenského Červeného kríža

Ema Vrábelová
I. viceprezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža

Matej Piatrik
II. viceprezident Mládeže Slovenského Červeného kríža

Lívia Knapčoková
členka Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža

András Zemes
člen Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža

Zástupcovia Mládeže SČK v poradných orgánoch SČK

Zástupca Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: Matej Gocník
Náhradník zástupcu Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: Dominik Palkovič

Sekretariát Mládeže SČK

Richard Čanaky
Koordinátor pre Mládež SČK