Predstavitelia Mládeže Slovenského Červeného kríža

Prezídium Mládeže SČK

András Zemes
prezident Mládeže Slovenského Červeného kríža

Ema Vrábelová
I. viceprezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža

Ondrej Balko
II. viceprezident Mládeže Slovenského Červeného kríža

Matúš Gavin
člen Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža

Tomáš Šipoš
člen Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža

Zástupcovia Mládeže SČK v poradných orgánoch SČK

Zástupca Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: András Zemes
Náhradníčka zástupcu Mládeže SČK v Najvyššej rade SČK: Ema Vrábelová

Sekretariát Mládeže SČK

Richard Čanaky
Koordinátor pre Mládež SČK