Projekt Dorotka a jej priatelia

Kedy je vhodný čas začať deťom hovoriť o prvej pomoci, spôsoboch ako ju poskytnúť a mnohých ďalších dôležitých témach, ktoré sa týkajú nášho zdravia a života? V škole? My si myslíme, že nie!

Projekt Dorotka a jej priatelia je projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža, ktorý sa zameriava na predškolákov. Je zhmotnením myšlienky, že nikdy nie je príliš skoro učiť našich najmenších o témach, ktoré sú pre náš život nevyhnutné. Samozrejme, pre každú vekovú kategóriu je potrebné zvoliť iný spôsob učenia a vzdelávania. V našom projekte sa spoločne s deťmi učíme prostredníctvom našej imaginárnej kamarátky Dorotky. Dorotka je v rovnakom veku ako deti v materských školách, ktoré v rámci projektu každý mesiac navštevujeme. Rovnako ako iné deti, aj jej sa občas stanú nejaké zranenia, o ktorých my- dobrovoľníci- deťom v materských školách hovoríme, a ktoré sa následne učíme ošetrovať. Prostredníctvom Dorotky s deťmi diskutujeme i o ďalších témach, ako napríklad darcovstvo krvi či o základných hodnotách Červeného kríža.  Všetky stretnutia sa nesú v duchu hier, básničiek, pesničiek a príbehov.

Okrem vedomostí získavajú deti v materských školách i kamarátov- dobrovoľníkov. Samozrejme, tí sú od nich o čosi starší, keďže majú minimálne 16 rokov. Stávajú sa tak pre deti možnými vzormi, ktoré ich môžu pozitívne motivovať v pomoci druhým. Naši dobrovoľníci zase získavajú množstvo skúseností pri práci s deťmi, no takisto veľa nezabudnuteľných spomienok. Počas každého sedenia je v triede prítomný koordinátor projektu, ktorý absolvoval národný kurz, na ktorom získal všetky potrebné informácie. Kurz sa koná každý rok v septembri a okrem vedomostí na ňom získajú dobrovoľníci i ďalších približne 20 priateľov z celého Slovenska. Následne absolventi kurzu realizujú projekt vo svojich mestách. O tom, ako sa im darí vypovedá fakt, že záujem zo strany materských škôl je každoročne vyšší a my sa tejto priazni veľmi tešíme!