Projekt Dorotka a jej priatelia

 

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

Každoročne bolo na kurzoch k tomuto projektu vyškolených cca 20 koordinátorov, ktor9 projekt realizovali v rôznych mestách na Slovensku. Partnermi projektu sú materské školy. Ich spokojnosť s projektom je vysoká, čoho dôkazom je, že kapacitné možnosti nedovoľujú realizovať projekt vo všetkých materských školách, ktoré prejavili záujem. Každoročným vyhodnotením projektu v ňom sú realizované zmeny, ktoré zvyšujú i jeho kvalitu.

Aktuálne témy projektu:

  • Darcovstvo krvi a propagácia ČK
  • bezpečnosť na cestách, ako volať rýchlu zdravotnú pomoc
  • Dorotka prechladla
  • Dorotka si zlomila ruku
  • Dorotku bolí brucho
  • Dorotku si popálila prst
  • Dorotke tečie krv
  • Dorotku bodla osa
  • Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc
  • Záverečné stretnutie

 

LEKTORI

Gabriela ŠUJANSKÁ
(predsedníčka pracovnej skupiny k projektu – vedúca lektorka kurzov)
Rok 2011 – pre mnohých úplne obyčajný rok, no pre mňa sa stal prelomovým. Presne v tomto roku som sa stala členkou najväčšej dobrovoľníckej organizácie na svete, organizácie ktorá mení životy ľudí a ja som nebola výnimkou. Jeden z prvých projektov, do ktorého som sa zapojila bol projekt Dorotka a jej priatelia. Oslovil ma hlavne pre to, že prácu s deťmi milujem a bolo pre mňa úžasné sledovať ako sa formujú a aký veľký vplyv na deti mali naše návštevy v MŠ. Stala som sa súčasťou ich života, ich veľká kamarátka, ich vzor. Nie je nič krajšie ako rozžiarené detské očká, ktoré vás vítajú na každom sedení a zvedavosť, s ktorou pozorne načúvajú všetkým príbehom, s ktorými sme prišli. Po absolvovaní národného kurzu z tohto projektu som si určila za cieľ, že jedného dňa by som aj ja chcela stáť na mieste lektora, ktorý by mi ukázal, že práve toto je práca, ktorá ma napĺňa. A môj sen sa stal skutočnosťou v roku 2014, kedy som sa stala predsedníčkou pracovnej skupiny pre tento projekt a od toho momentu spolu s ostatými členmi PS odovzdávame skúsenosti, vedomosti a zážitky, ktoré sme nadobudli za niekoľko rokov našej praxe. Na konci každého národného kurzu som presvedčená o tom, že projekt Dorotka a jej priatelia má svetlú budúcnosť. Pocit šťastia ktorý ma obleje vždy keď vidím prácu našich koordinátorov, šťastné tváre detí, ktoré s nadšením riešia všetky problémy, ktoré sa Dorotke každý mesiac stanú, je na nezaplatenie.

Viktória ŠUTOVÁ
(prezidentka mládeže, členka pracovnej skupiny k projektu – lektorka kurzov)
V Mládeži SČK pôsobím od roku 2011. Dôvod, prečo som sa chcela stať dobrovoľníčkou práve v tejto dobrovoľníckej organizácií, bol práve projekt Dorotka a jej priatelia. Túžila som pracovať s deťmi, a to sa mi aj prostredníctvom projektu Mládeže SČK podarilo. Splnil sa mi jeden veľký sen.  Pri prípravách  na jednotlivé sedenia, ako aj počas samotných sedení s deťmi v  materskej škole som sa stala zodpovednejšou, naučila som sa základy prvej pomoci a taktiež som  nadobudla zručnosti v práci so skupinou. Práca s deťmi v predškolskom veku je špecifická. Deti majú  svoj detský svet, do ktorého vy, ako ich veľkí kamaráti máte možnosť vstúpiť a niečo nové ich naučiť. Stanete  sa ich kamarátmi, hrdinami, ale aj súčasťou ich výchovy.
V súčasnosti pôsobím aj ako lektorka národného kurzu pre tento projekt. Som už nie len súčasťou života detí, ale každoročne sa spolu s mojimi kolegami podieľame na vzdelávaní nových koordinátorov projektu. Nepoznám krajší pocit, ako keď máte možnosť zdieľať spolu s ostatnými všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Máte možnosť vidieť osobnostný rast mladých ľudí a taktiež aj to, ako ich dobrovoľnícka práca, práca s deťmi robí šťastnými.
Preto ak máš rád/rada prácu s deťmi, chceš patriť medzi detských hrdinov, a zažiť kopec nezabudnuteľných zážitkov, neváhaj a pridaj sa do Mládeže SČK. Prihlás sa na národný kurz, a my ťa naučíme všetko čo potrebuješ k tomu, aby si sa stal/a dobrým koordinátorom.

Radoslava LIZÁKOVÁ
(členka pracovnej skupiny k projektu – lektorka kurzov)
V Mládeži Slovenského Červeného kríža som už piaty rok (od roku 2011) a rozhodnutie stať sa súčasťou tejto organizácie bolo jedným z najlepších, aké som v živote mohla urobiť. Na začiatku neistota a strach, ako pri odpovediach v škole, tak pri komunikácii s deťmi, v súčasnosti sebavedomie, pohoda a nadšenie z prednášania, učenia, či radosť z času stráveného s deťmi. A to všetko vďaka Mládeži SČK. Najprv som sa na kurzoch naučila prvú pomoc, začala som ju ovládať a podávať vedomosti ďalej, neskôr ma zlákali stretnutia s deťmi v materských škôlkach, kde mi deti učarili a teraz je zo mňa členka pracovnej skupiny, kde s radosťou a hrdosťou podávam spolu so svojimi kolegami skúsenosti a vedomosti ďalej koordinátorom projektu Dorotka a jej priatelia. Práca s ľuďmi a deťmi ma zaujala tak veľmi, že zo strednej odbornej školy drevárskej som sa stala študentkou logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A preto každý z vás, kto má záujem o Mládež SČK: nezahoďte ho len preto, že nie ste študentom gymnázia alebo zdravotníckej školy. Každý z vás má možnosť zapojiť sa, vyskúšať si prácu v projektoch, o ktoré bude mať záujem, spoznávať ľudí na celoslovenskej či celosvetovej úrovni a tak si vybudovať krásne zážitky, priateľstvá a spomienky. Teším sa na vás na národnom kurze projektu Dorotka a jej priatelia.

Róbert ZSEMBERA
(člen pracovnej skupiny k projektu – lektor kurzov)
Som študentom doktorandského študijného programu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, členom fakultnej a univerzitnej akademickej samosprávy a viacerých jej orgánov. V Slovenskom Červenom kríži pôsobím od roku 2009. Hodnoty a princípy, ktoré uznáva a ktorými sa riadi naša nadnárodná organizácia sú mi veľmi blízke, aj vďaka nim dokáže byť človek lepším – naučí sa nevidieť len seba, ale aj ostatných. V projekte Dorotka a jej priatelia pôsobím ako lektor kurzov pripravujúcich koordinátorov – členov a dobrovoľníkov Mládeže SČK priamo pracujúcich s deťmi v materských školách. V rámci obsahu týchto kurzov sa venujem rôznym oblastiam z pedagogiky a psychológie. Pre potreby praxe absolventov najmä so zameraním na ich komunikačné zručnosti, špecifiká práce s deťmi predškolského veku a pod. Práca s deťmi, obzvlášť s tými najmenšími, je veľmi dynamická a zaujímavá. Detská fantázia je nekonečná. Nás starších núti (aspoň na chvíľu) zabudnúť na povinnosti, obozretnosť a tiež nás núti uvoľniť z tempa, ktoré je v dnešnej dobe plnej vzruchov a tlakov na prácu už skôr samozrejmosťou. No predsa, kto by sa nechcel aspoň na chvíľu vrátiť do bezstarostných čias, kde významnú úlohu zohráva hra a čistá – úprimná – duša dieťaťa?
 

0