Územné rady Mládeže SČK

Banská Štiavnica
predsedníčka: Natália Čardášová
podpredsedníčka: Sofia Pračková

Bratislava-mesto
predsedníčka: Ema Vrábelová 
podpredsedníčka: Monika Vrábliková

Galanta
predsednička: Stela Jakubovičová
podpredsedníčka: Kari Modroczká

Humenné
predseda: Ondrej Balko
podpredsedníčka: Terézia Gavaľová

Košice-mesto
predsedníčka: Martina Galdunová
podpredsedníčka: Dáša Vaňová

Košice-okolie
predseda: Ján Černák
podpredseda: Marek Pčolinský

Levice
predsedníčka: Ivana Kosková
podpredsedníčka: Timea Kurková

Liptovský Mikuláš:
predseda: Martin Janotka
podpredseda: Kristýna Hollá

Nitra
predseda: Lukáš Lievaj
podpredseda: Timon Milan Solár

Nové Zámky
predsedníčka: Karolína Mentelová
podpredsedníčka: Tamara Kubičková

Poprad
podpredseda: Marko Suchanovský

Prievidza

Rožňava
predsedníčka: Soňa Guľášová
podpredseda: Jakub Balog

Snina
predseda: Rastislav Hromada
podpredseda: Jakub Galanda

Spišská Nová Ves
predseda: Matúš Gavin
podpredsedníčka: Sára Dutková

Topoľčany
predsedníčka: Jana Števanková
podpredseda: Patrik Švec

Žiar nad Hronom
predseda: Patrik Dekýš
podpredsedníčka: Kristína Hrmová