ZBIERKA SČK 2020 – predbežná a záverečná správa

Slovenský Červený kríž aj v tomto roku vyhlásil celoslovenskú verejnú zbierku. 

Účelom verejnej zbierky malo byť získanie finančných prostriedkov, ktoré sa mali použiť na účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy vzdelania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľnej činnosti, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a podpory práce s deťmi, poskytovaných Slovenským Červeným krížom na území Slovenska. Zbierka bola pripravená na základe povolenia MVSR, Sekcie verejnej správy pod číslom SVS-OVS2-2020/005676 zo dňa 27. januára 2020, mala byť  vykonaná na celom území Slovenskej republiky zbieraním do prenosných pokladničiek v období od 4. mája – 17. mája 2020, poukázaním dobrovoľných finančných prostriedkov  za pomoci dobrovoľníkov SČK do uzatvorených pokladničiek s označením Slovenského Červeného kríža, nápisom „ Verejná zbierka“. Vzhľadom na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovenskú republiku, sa zbierka neuskutočnila a celkový hrubý výnos je nula.

(aktualizované 17. 8. 2020)

Ďalšie články