Zbierka SČK 2022 „Ukrajina“– predbežná správa

Slovenský Červený kríž vyhlásil 25. februára 2022 celoslovenskú verejnú zbierku. Zbierka pod názvom „Ukrajina“ bola zameraná na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Od 25. februára do 31. decembra 2022 sa do zbierky mohli zapojiť fyzické či právnické osoby a dobrovoľný príspevok zaslať na osobitný zbierkový účet SK65 0200 0000 0000 0066 5555. 

V priebehu trvania zbierky sa podarilo vyzbierať sumu 589 250,87 €.

Hrubý výnos zbierky: 589 250,87 €

Celkovo vyzbieraná suma je zároveň aj čistým výnosom, Ústredný sekretariát SČK si na zbierku neuplatnil žiadne náklady.

Ďalšie články