Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Žiar nad Hronom 

SNP 94
965 01  Žiar nad Hronom

IČO: 00416151
DIČ: 2020530567
IBAN: SK2702000000000002532422

Napíšte nám

Spolky