Miestne spolky

Žiar nad Hronom:

Predseda: Kristína Weissová
Adresa: 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt: 0908 571 988
Počet členov: 52


Gymnázium Žiar nad Hronom:

Predseda: Patrik Dekýš
Adresa: 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt: 0918 465 923
Počet členov: 25


Žarnovica:

Predseda: Anna Mašíčková
Adresa: 968 81 Žarnovica
Kontakt: 0905 688 727
Počet členov: 100


Vyhne:

Predseda: Jaroslav Florek
Adresa: 966 02 Vyhne
Kontakt: 045/6772265
Počet členov: 30


Trnavá Hora:

Predseda: Ján Slašťan
Adresa: Trnavá Hora
Kontakt: 0911 346 005
Počet členov: 30


Rudno nad Hronom:

Predseda: Elena Šinkovičová
Adresa: 966 51 Rudno nad Hronom
Kontakt: 0902 708 899
Počet členov: 60