Miestne spolky

Žiar nad Hronom:
Predseda: Kristína Weissová
Adresa: 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt: 0908 571 988
Počet členov: 52
Vyhne:
Predseda: Jaroslav Florek
Adresa: 966 02 Vyhne
Kontakt: 045/6772265
Počet členov: 30
Gymnázium Žiar nad Hronom:
Predseda: Kristína Hrmová
Adresa: 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt: 0911 449 448
Počet členov: 25
Trnavá Hora:
Predseda: Ján Slašťan
Adresa: Trnavá Hora
Kontakt: 0911 346 005
Počet členov: 30
Žarnovica:
Predseda: Anna Mašíčková
Adresa: 968 81 Žarnovica
Kontakt: 0905 688 727
Počet členov: 100
Rudno nad Hronom:
Predseda: Elena Šinkovičová
Adresa: 966 51 Rudno nad Hronom
Kontakt: 0902 708 899
Počet členov: 60