Miestne spolky

Žiar nad Hronom:

Predseda: Kristína Weissová

Adresa: 965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt: 0908 571 988

Počet členov: 52


Gymnázium Žiar nad Hronom:

Predseda: Nina Jakušová

Adresa: Žiar nad Hronom

Kontakt: 0949 320 302

Počet členov: 25


Žarnovica:

Predseda: Anna Mašíčková

Adresa: 968 81 Žarnovica

Kontakt: 0905 688 727

Počet členov: 100


Vyhne:

Predseda: Jaroslav Florek

Adresa: 966 02 Vyhne

Kontakt: 045/6772265

Počet členov: 30


Trnavá Hora:

Predseda: Ján Slašťan

Adresa: Trnavá Hora

Kontakt: 0911 346 005

Počet členov: 30


Rudno nad Hronom:

Predseda: Elena Šinkovičová

Adresa: 966 51 Rudno nad Hronom

Kontakt: 0902 708 899

Počet členov: 60