Mobilné odberné miesto SČK v Žiari nad Hronom

Otestovať sa môžete v mobilnej odberovej jednotke – stan SČK Žiar nad Hronom – Zo zadnej strany Mestského kultúrneho centra už od 20.07.2021

POZOR!!! Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca. PLATBA JE MOŽNÁ IBA V HOTOVOSTI.

Cenník pre samoplatcov

AG test12,- EUR
PCR test z výteru60,- EUR
PCR test zo slín65,- EUR

Ordinačné hodiny

Utorokod 8:00 do 12:00
Piatokod 8:00 do 12:00

Viac informáciií o aktuálnych opatreniach nájdete na stránke korona.gov.sk.

Od 30.6.2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass, do ktorej je možné uložiť si Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii, o vykonaní PCR/Ag testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Viac informácií o možnosti stiahnuť si aplikáciu vo verzii Android alebo iOS nájdete na stránke Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ.

Ako fungujú PCR testy?

Test je založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať  laboratórne, a preto celý proces od odobratia vzorky až po výsledok trvá minimálne niekoľko hodín. PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút.

Aký typ testu je pre mňa najvhodnejší?

RT-PCR

Test založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA vírusu a prepíše sa do komplementárnej DNA (cDNA) prostredníctvom enzýmu reverznej transkriptázy. Následne sa pridáva  krátka sekvencia jednovláknovej DNA, ktorá sa priradí k špecifickej časti DNA a pomocou enzýmu sa pomnoží (amplifikuje). Pomnoženie špecifického úseku DNA je sprevádzané svetelným signálom, ktorého intenzita sa meria v každom pomnožovacom cykle a je priamo úmerná množstvu namnoženej DNA. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín. Momentálne je RT-PCR test jednoznačne najcitlivejšia možnosť  z hľadiska spoľahlivosti.

Antigénové

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia.

Zdroj: ŠÚKL- Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Ďalšie články