Územná a kontrolná revízna rada SČK Žiar nad Hronom

Územná rada

Riaditeľka územného spolku: RNDr. Karin Hölczová 

Predseda: JUDr. Róbert Kováč

Podpredseda: Mgr. Ľubica Debnárová, Ing. Ľubomír Meliš

Členovia:  MUDr. Anna Rosenbergová, Marta Páleníková, Ing. Jaroslav Naď, Bc. Jakub Medveď

Kontrolná revízna rada

Predsedníčka : Jarmila Bosáková

Členovia: Katartína Kúšová, Hana Koloňová

Ďalšie články