Zapožičiavanie zdravotníckych potrieb

O túto službu si klient môže požiadať osobne na SČK v Žiari nad Hronom, SNP 94 alebo na tel. č. 045/6798119, 0903 558 929
Pri prevzatí zdravotníckej pomôcky klient podpíše dohodu o výpožičke zdravotníckej pomôcky a tým súhlasí so stanovenými podmienkami tejto služby.

Ponuka zdravotníckych pomôcok :

Cena za vypožičanie polohovateľných postelí:

  • Polohovacia posteľ elektrická – 30,-€/mesiac
  • Polohovacia posteľ mechanická – 20,-€/mesiac

Cena za vypožičanie  10,-€/mesiac:

  • Antidekubitný matrac s kompresorom
  • Invalidný vozík     
  • Hygienický vozík
  • Vozík s podkladacou misou
  • Barle rôzne typy
  • Chodule