100 ročnica

06.09.2019 oslavy 100. výročia Červeného kríža na území Slovenska (i Žiliny). Oslavy za účasti prezidenta Slovenského Červeného kríža, generálnej sekretárky, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, primátora mesta Žiliny a vzácnych hostí, miestnych spolkov i Mládeže SČK.

100 rokov na území Slovenska – 100. rokov na území Žiliny. Od Alice G. Masarikovej, cez prvého predsedu územného spolku – Dr. Ivana Hálka, cez vojnové obdobie až po súčasnosť. Pripomenuli sme si úsmevné i smutné chvíľe Česko-Slovenského Červeného kríža počas piatkového slávnostného večera v Novej Synagóge v Žiline. Za účastni predsedov a výborov Miestnych spolkov SČK, vzácnych hostí, zástupcov samospráv, generálnej sekretárky SČK i prezidenta SČK. 

 

 

06.09.2019 oslavy 100. výročia Červeného kríža na území Slovenska (i Žiliny). Oslavy za účasti prezidenta Slovenského Červeného kríža, generálnej sekretárky, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, primátora mesta Žiliny a vzácnych hostí, miestnych spolkov i Mládeže SČK.

Ďalšie články