Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú!

 

Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, sme mohli pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na aktivity, ktoré skutočne pomáhajú!

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z príjmov:

Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 00416 169
Adresa/sídlo: Moyzesova 38, 010 01  Žilina

Vaša podpora nám umožní poskytovať účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc všetkým ľuďom, ktorí na ňu čakajú – ďakujeme!

Ak ste pracovali v roku 2020 ako dobrovoľník môžete darovať až 3% z dane.