Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú!

 

Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, sme mohli pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na aktivity, ktoré skutočne pomáhajú!

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z príjmov:

Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 00416 169
Adresa/sídlo: Moyzesova 38, 010 01  Žilina

 

V roku 2022 sme vďaka Vašim 2% mohli vybudovať SimEdu Simulačno-Edukačné centrum prvej pomoci, ktoré slúži dobrovoľníkom SČK, študentom zdravotníckych odborov či hasičstva, mestskej polícií, dobrovoľným hasičom, profesionálom ako aj verejnosti počas kurzov prvej pomoci na kvalitný tréning prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

V roku 2023 chceme v skvalitňovaní vzdelávania a pomoci pokračovať. Spolu s Vašimi 2% chceme obnoviť vybavenie ambulancie sanitného vozidla a zdravotníckeho materiálu na pomoc pri mimoriadnych situáciách – vybavenie ako vákuový matrac, dlahy, elektródy či špeciálny zdravotnícky materiál pripravený kedykoľvek na zásah humanitárnej jednotky nie je lacný. Avšak s vašou pomocou to môžeme zvládnuť!

Ak ste pracovali v roku 2022 ako dobrovoľník môžete darovať až 3% z dane!