Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú!

Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, sme mohli pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na aktivity, ktoré skutočne pomáhajú!

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z príjmov:

Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 00416 169
Adresa/sídlo: Moyzesova 38, 010 01  Žilina

V roku 2023 sme vďaka Vašim 2% mohli vylepšiť SimEdu – Simulačno-Edukačné centrum SČK, ktoré slúži dobrovoľníkom SČK, študentom zdravotníckych odborov či hasičstva, mestskej polícií, dobrovoľným hasičom, profesionálom ako aj verejnosti počas kurzov prvej pomoci na kvalitný tréning prvej pomoci v simulovaných podmienkach. Zakúpili sme simulačný softvér na videodebrífing, simulátor pacientského monitoru a defibrilátoru, zakúpili vybavenie do tréningovej sanitky, či dokončili riadiace centrum „velín“, aby tam modelové simulácie boli bez fyzickej prítomnosti inštruktora. Tieto simulácie dokážu kvalitnejšie pripraviť študentov na reálny výjazd a zvládanie krízových stavov. Taktiež sme zakúpili potrebné vybavenie pre dobrovoľníkov na Vodnú záchrannú službu na tréning a vzdelávanie záchrany na vode.

V roku 2024 chceme v skvalitňovaní vzdelávania a pomoci pokračovať. Aj vďaka vám budeme vedieť zabezpečiť v tomto roku:
– pravidelné plavecké a záchranárske tréningy pre Vodnú záchrannú službu,
– workshopy a ukážky prvej pomoci pre deti a mládež,
– celoročné vzdelávanie Dobrovoľných záchranárov SČK a vytvoriť tak podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času pre mládež,
– príručku prvej pomoci pre základné školy a nové pracovné zošity na vzdelávanie prvej pomoci,

Vykonávali ste v roku 2023 dobrovoľnícku činnosť? SKVELÉ!

Môžete darovať až 3% z asignácie dane! Ak si priamo našim dobrovoľníkom SČK, obráť sa priamo na predsedu Peťa peter.martinek@redcross.sk a vystavíme ti potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti s výpisom dobrovoľníckych hodín ku daňovému priznaniu.

Tlačivo na poukázanie 2% alebo 3% nájdeš v PDF priamo tu dole, alebo si ho vziať v kancelárií územného spolku SČK Žilina. Ďakujeme!