Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú!

Aj vďaka darom od ľudí ako si ty, sme mohli pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na aktivity, ktoré skutočne pomáhajú!

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z príjmov:

Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 00416 169
Adresa/sídlo: Moyzesova 38, 010 01  Žilina

Pomôž nám zefektívniť vzdelávanie prvej pomoci na školách. Vďaka tvojim 2% môžu naši dobrovoľníci učiť prvú pomoc od materských škôl až po vysokú školu. Z 2% chceme vybaviť tento rok simulačné centrum prvej pomoci, nakúpiť maskérsky materiál, nové figuríny či dotiahnúť rekonštrukciu. A stačí tak málo – a pre nás tak veľa.

Ak ste pracovali v roku 2021 ako dobrovoľník môžete darovať až 3% z dane!