8 hodinový kurz prvej pomoci

8 hodinový kurz prvej pomoci

Akreditácia S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021

Pre koho je kurz určený
– pre žiadateľov o vodičské oprávnenie (autoškola)
– pre firmy (zamestnanci, zamestávatelia ku BOZP)
– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– úvod do prvej pomoci – zásady poskytovania,
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoc pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri úrazoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu 
8 vyučovacích hodín (1 deň)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 35€/ osoba. 

V cene vzdelávacieho kurzu je aj občerstvenie počas prestávok vo forme kávy/čaju.

Termíny a prihláška