8 hodinový kurz prvej pomoci

Pre koho je kurz určený
– pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
– pre firmy
– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– úvod do prvej pomoci – zásady poskytovania,
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoc pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri úrazoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu 
8 vyučovacích hodín (1 deň)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 25€/ osoba. Poplatok sa uhráza v prvý deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

V cene vzdelávacieho kurzu je aj občerstvenie počas prestávok vo forme kávy/čaju.

Termíny a prihláška
Prihlásiť sa môžete na linku tu.

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.
Patrik Medvecký