Ako vyzeral rok 2019 v prvej pomoci v číslach?

A ako vyzerali naše aktivity – kurzy, školenia, ukážky prvej pomoci, ocenenia BDK, asistenčné služby prvej pomoci či interné vzdelávania v číslach?

Touto cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom SČK – First responderom, Trénerom, Školiteľom a Inštruktorom prvej pomoci, Dobrovoľníkom i zamestnancom Slovenskéh Červeného kríža, Územného spolku Žilina

Školenia, kurzy, ukážky, tréningy, interné kurzy pre dobrovoľníkov …v číslach v roku 2019

Ďalšie články