Asistenčná zdravotná služba

Asistenčná zdravotná služba

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina zabezpečuje asistenčné služby prvej pomoci na športovných, kultúrnych, prezentačných a iných akciách, kde je zvýšené riziko úrazovosti alebo zvýšený počet ľudí. Zabezpečujeme taktiež asistenčné služby na lyžiarských výcvikoch, sústredeniach. Na službách slúžia zdravotnícky záchranári, a tiež kvalifikovaní členovia Slovenského Červeného kríža tzv. First Responderi s viditeľným označením a zdravotníckym vybavením pripravení poskytnúť prvú pomoc.

Na asistenčných službách využívame aj vlastné sanitné vozidlo s kompletným vybavením na kvalitné poskytnutie neodkladnej starostlivosti. Súčasťou vybavania je pacientský monitor s defibrilátorm, AED, medicínsky kyslík, odsávačka, taška na poskytnutie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, taška prvej pomoci, transportná a fixačná technika a pod.

ASISTENČNÉ SLUŽBY PRVEJ POMOCI zabezpečujeme na:

  • športovných akciách
  • koncertoch a kultúrnych podujatiach
  • prezentačných akciách
  • lyžiarských výcvikoch
  • športových sústredeniach
  • iných akciách, kde je potrebný dozor.

 

Ak potrebujete asistenčnú službu prvej pomoci na svojej akcii, vyplňte prosím nezáväzný formulár a my Vás budeme kontaktovať

Objednávkový formulár na asistenčnú zdravotnú službu

Spolupracujeme: