Detský letný prímestský tábor ZÁCHRANÁRIK

01.- 04 .júla 2019 sa otvorili brány Fakulty Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity pre Letnú školu Záchranárik pre šikovných dobroľných záchranárikov. Počas 4 dní sa deti mohli stať hasičom, záchranárom, technikom civilnej ochrany či bezpečnostným technikom. Stretli sa s profesionálmi z DHZ Trnové, z príslušníkmi Mestskej Polície Žilina, z krízovými manažérmi Civilnej ochrany z Okresného úradu Žilina, z pedagógmi FBI Žilinskej univerzity či členmi Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Žilina a Topoľčany.

Animátorov troch skupín zastávali naši dobrovoľníci SČK Žilina, ktorí sa ochotne venovali deťom celý deň. Letnú školu organizovala Fakulta Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Územným spolkom Žilina.

01.- 04 .júla 2019 sa otvorili brány Fakulty Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity pre Letnú školu Záchranárik.

Ďalšie články