Zapoj sa! Hľadáme práve teba!

Čo je dobrovoľníctvo?
Dobrovoľníctvo je jeden zo 7 princípov a jeden zo spôsobov práce v SČK. Je motivované slobodnou vôľou človeka pomôcť zraniteľným ľuďom a nie túžbou po materiálnych či finančných ziskoch. Dobrovoľníctvo v SČK je základným kameňom fungovania územného spolku. Dobrovoľník SČK je osoba, ktorá sa pravidelne zúčastňuje aktivít SČK. Má konkrétnu úlohu/úlohy, ktoré napĺňa podľa svojho voľného času. Dobrovoľník v rámci svojich úloh sa zúčastňuje pravidelného odborného vzdelávania na územnom spolku. Dobrovoľník pracuje bez nároku na mzdu, avšak získava vzdelávanie, zručnosti, vedomosti, skúsenosti, priateľstvá ….

Koho hľadáme?
Možno práve TEBA! Ak máš voľný čas, minimálne 18 rokov, chuť stať sa súčasťou najväčšej humanitárnej organizácie a podieľať sa na jej pravidelných aktivitách a chceš získať cenné zručnosti pre svoj profesionálny rast – tak stačí, ak dočítaš túto stránku dokonca. 

Čo môže Slovenský Červený kríž dať dobrovoľníkovi?
– vzdelávanie na rozšírenie zručnostní a vedomostí,
– kompetencie v rámci Slovenského Červeného kríža,
– prax pre svoje budúce štúdium či povolanie,
– priestor na sebarealizáciu,
– náplň voľného času,
– nové poznatky,
– nové skúsenosti,
– nové priateľstvá a stretnutia s novými ľudmi,
– nové príležitosti,
– prípravu pre budúce štúdium či povolanie.

Aké máme dobrovoľnícke programy?
– Program Dobrovoľný záchranár SČK,
– Program Tréner zážitkovej prvej pomoci,
– Program Psycho-sociálna podpora,
– Program Koordinátor bezpríspevkového darcovstva krvi.

Študuješ zdravotnícku školu, alebo vysokú školu so zdravotníckym zameraním? Alebo máš zameranie úplne mimo zdravotníctva, ale ťa veľmi baví prvá pomoc? Absolvoval si už rozšírený kurz, a povedal si si, že chceš pomáhať v Slovenskom Červenom kríži?

Ak si si zodpovedal základné otázky, máš najmenej 18 rokov, chuť sa vzdelávať, byť napomocný pri mimoriadnych udalostiach, alebo pomáhať pri asistenčných zdravotných službách, tak neváhaj, a pošli nám svoj motivačný list!

Celý proces ti zhrnieme do pár riadkov:

 • ak máš aspoň 18 rokov, baví ťa prvá pomoc, absolvoval si niektorý z rozšírených kurzov prvej pomoci a príručku prvej pomoci vieš takmer už naspamäť,
 • prípadne už máš skúsenosti zo Slovenským Červeným krížom (napr. člen SČK),
 • ak si z okolia Žiliny a máš voľný čas, ktorý chceš vyplniť niečim zmysluplným,
 • napíšeš motivačný list a pošleš ho spolu s formulárom dole na tejto stránke.
 • Ak si splnil všetky kritéria, pozveme ťa na prijimací pohovor, kde ťa radi osobne spoznáme.
 • Po prijimacom pohovore vyberieme zo všetkých uchádzačov tých najlepších, ktorí budú prijatí medzi dobrovoľníkov SČK a zaradení do vzdelávacieho programu Dobrovoľný záchranár SČK.

Čo ťa čaká vo vzdelávacom programe Dobrovoľný záchranár SČK?
– Basic Life support +
– Základy urgentnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva,
– Anatómia a fyziológia,
– Komunikácia,
– Humanitárne vzdelávanie,
– Praktické cvičenia a tréning,
– a mnoho ďaľšieho.

Nemáš problém sa postaviť pred publikum? Už si to niekedy skúšal? Máš skúsenosť s prednášaním, trénovaním, či doučovaním? Ak máš aspoň 18 rokov, baví ťa prvá pomoc a už si absolvoval aspoň 33 hodinový kurz prvej pomoci a máš voľný čas aspoň 1-2 hodiny týždenne, potom je program Tréner zážitkovej prvej pomoci práve pre teba!

O čom program je:
– pravidelné vzdelávanie prvej pomoci napr. prostredníctvom krúžkov prvej pomoci pre deti a mládež,
– tréningy prvej pomoci pre kluby detí, skautov, mládež a pod.,
– ukážky prvej pomoci pre ZŠ, SŠ a pod.,
– príprava súťaží v prvej pomoci.

Ako sa naučím trénovať prvú pomoc?
Ak si si povedal, že do tohoto by som išiel, tak stačí ak nám pošleš svoj motivačný list vyplnením formuláru dole na tejto stránke, a my ťa následne pozveme na pohovor. Ak prejdeš aj osobným pohovorom, budeš zaradený medzi dobrovoľníkov SČK a absolvuješ akreditovaný vzdelávací program Tréner Zážitkovej prvej pomoci, získaš preukaz Trénera, a podpíšeme s tebou dobrovoľnícku dohodu. Môžeš tak vzdelávať prvú pomoc deti a mládež, a prispieť tak ku zvýšeniu bezpečia detí a mládeže, ako aj zvýšeniu úrovne zručností z prvej pomoci. Možno práve vďaka tvojmu školeniu niekto zachráni ľudský život!

Z čoho sa skladá akreditovaný kurz trénera Zážitkovej prvej pomoci?
To zistíš na linku tu.

Vyučuj ako profík! Pridaj sa do rodiny Trénerov zážitkovej prvej pomoci!

Požiare, živelné pohromy, dopravné nehody. Zasiahnutá osoba po náročnej stresovej udalosti by nikdy nemala byť sama. Rovnako ľudia po mimoriadnych udalostiach potrebujú pomocnú ruku – najmä v prvých hodinách po udalosti. Prichádzajú na miesto posádky hasičov, záchranárov, polícia … avšak na mieste sú okrem zakliesnených a ranených aj takí, ktorí ranení nie sú. Taktiež prichádzajú často najmä k väčším udalostiam aj blízki, rodina, známi. – Udalosť dokáže zasiahnuť mnohých, ktorým treba podať pomocnú ruku.

Slovenský Červený kríž je členom integrovaného záchranného systému, a je pripravený poskytnúť svojich školených dobrovoľníkov SČK (Humanitárnu jednotku), ako aj prostriedky k dispozícií. PSP tím je súčasťou Humanitárnej jednotky, a poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. Taktiež poskytuje bezprostrednú sociálnu podporu (tepelný komfort, teplý čaj, stany, podporu pre ostatné zložky pri UHPO a iné.)

Ak máš aspoň 21 rokov, pracuješ zo sféry pomáhajúcich profesií, alebo si psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ a pod., alebo len vidíš zmysel v poskytovaní psychologickej prvej pomoci – tak čítaj ďalej 🙂

Čo by mal člen PSP Tímu mať?

 • odvahu, nasadenie, a zvládnutie diskomfortu,
 • chuť pomáhať ľuďom v náročnej životnej situácií,
 • chuť pracovať na sebe,
 • profesionálny prístup,
 • schopnosť sebareflexie, poznať svoje limity,
 • otvorenosť a rešpekt voči ľuďom,
 • láskavosť a toleranciu,
 • empatiu a trpezlivosť,
 • zodpovednosť,
 • priateľskosť a tímového ducha.

Čo ponúkame my?

 • Adaptačné vzdelávanie v oblasti psychologickej prvej pomoci a psycho-sociálnej podpory,
 • Humanitárne vzdelávanie,
 • Kurz prvej pomoci,
 • Pravidelné supervízie,
 • Pravidelné cvičenia s ostatnými zložkami IZS,
 • Tímbuilding a nové priateľstvá,
 • Vedomosti a zručnosti pre ďaľšie vzdelávanie a prax.
 • A tiež pot, drinu, keď telefon zazvoní počas rannej kávy a ideme pomáhať …

Po tom, ako nám zašleš svoj motivačný list ťa pozveme na osobný rozhovor a následne ťa budeme informovať o ďaľšom postupe. Tak čo, si odhodlaný zažiť niečo nové?

Už si niekedy dal pár deci? Alebo sa ti páči myšlienka pravidelného darovania, ale sám darovať krv nemôžeš? Vieš o tom, že takmer po každej druhej dopravnej nehode je prítomné u pacienta ťažké zranenie, ktoré si vyžaduje darcovskú krv? A vieš aj to, že jedno darovanie krvi môže pomôcť až 4 príjemcom?

Zaujala ťa táto téma? Máš tvorivého ducha a premýšlaš nad tým, ako rozganizovať darovanie krvi v tvojej škole, firme a pod? Ak máš aspoň 18 rokov a máš čas cca 1-2 hodiny do týždňa, tak si na správnom mieste.

Stačí, ak nám pošleš svoj motivačný list s formulárom, a my ťa následne pozveme na osobný pohovor. Ak nás tvoj list a ty zaujmeš, tak sa staneš dobrovoľníkom SČK a pridáš sa do tímu koordinátorov bezpríspevkového darovania krvi.

Čo ponúkame?

 • možnosť sebarealizácie (napr. pri tvorbe dizajnov, plagátov a pod.)
 • naučíme ťa fundraising (získavanie partnerov pre darcov krvi),
 • organizovanie mobilných odberov v spolupráci s NTS SR,
 • organizovanie oceňovania darcov krvi,
 • organizovanie náborov BDK,
 • školenie a lektorstvo worshopov o darcovstve krvi,
 • spravovanie FB Funpage o darcovstve,
 • a mnoho iného.

Zaujala ťa naša ponuka? Tak na čo čakáš 🙂

Zaujal ťa niektorý z programov? Chcel/chcela by si sa stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou Slovenského Červeného kríža v Žiline? Stačí, ak napíšeš motivačný list aspoň na 1x A4, kde nám zodpovieš otázky:
– 
Prečo chceš pôsobiť ako dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži v Žiline?
– Prečo práve vybraná oblasť?  (napr. Dobrovoľný záchranár)
– Čo vieš o Slovenskom Červenom kríži? Už si sa ním stretol? Ako si sa o nás dozvedel?
– Máš už nejaké skúsenosti s dobrovoľníctvom? Ak áno, kde si už dobrovoľníčil (v akých organizáciách)? Ako dlho?
– Čo môžeš Slovenskému Červenému krížu ponúknuť? Aké sú tvoje zručnosti, schopnosti.
– Aké sú tvoje záľuby, koníčky?
– Ako by si charakterizoval seba?

Click or drag a file to this area to upload.
vo formáte doc/docx/pdf

Ako spracovávame Vaše osobné údaje si prečítajte TU.