Hľadáme nových kolegov – dobrovoľníkov!

Pracovať ako dobrovoľník v Červenom kríži? To asi žartujete však? ……A prečo nie? Prečo by si to nemohol byť práve TY?!

Dobrovoľník je základným kameňom fungovania územného spolku Slovenského Červeného kríža. Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá za základe svojho rozhodnutia, bez nároku na odmenu aktívne napĺňa poslanie Červeného kríža. Má konkrétnu úlohu/úlohy, ktoré napĺňa podľa svojho voľného času mimo svojich pracovných, podnikateľských či štúdijných povinností. Dobrovoľník pracuje bez nároku na odmenu, avšak získava zručnosti, vedomosti, skúsenosti, priestor pre ralizáciu a priateľstvá….
Dobrovoľníctvo vychádza zo zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a na Slovenskom Červenom kríži taktiež z Kódexu dobrovoľníka SČK.

V uplynulom roku naši dobrovoľníci vyškolili viac ako 5000 ľudí v poskytovaní prvej pomoci v rôznych workshopoch, školách a projektoch, poskytovali zdravotnícku pomoc pri viac ako 50 rôznych akciách, vrátane najväčšej akcie stretnutie s pápežom Františkom v roku 2021. Testovali verejnosť na ochorenie Covid-19, pomáhali ľudom bez domova, či ľudom zasiahnutých mimoriadnou udalosťou. Toto všetko dokázalo 34 aktívnych či príležitostných dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža v Žiline.

Koho hľadáme:

 • si mladý a máš aspoň 18 rokov?
 • si zo Žiliny alebo okolia?
 • máš čas aspoň 1-2 poobedia týždenne?
 • zaujíma ťa prvá pomoc, záchrana životov, alebo premýšľaš nad prácou lekára, sestry či záchranára?
 • baví ťa vzdelávanie, práca s deťmi a mladými a premýšľal si nad prácou učiteľa či lektora?
 • študuješ na škole so zdravotníckym zameraním? (výhoda, avšak nie podmienka)
 • absolvoval si už niektorý z kurzov prvej pomoci?

Ak je tvoja odpoveď ÁNO, čítaj pozorne ďalej!

Čo dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži v Žiline získa?

 • miesto a členstvo v najväčšej medzinárodnej humanitárnej organizácií,
 • úvodné vzdelávanie, podporu a mentoring,
 • akreditované vzdelávanie Tréner Zážitkovej prvej pomoci (rozsah 46 hodín),
 • akreditované vzdelávanie Dobrovoľný záchranár Slovenského Červeného kríža (150 hodín),
 • odborné vzdelávanie v Humanitárnej pomoci a základy v medicíne katastrof,
 • odborné vzdelávanie v Psychosociálnej podpore a psychologickej prvej pomoci,
 • prax v zdravotníckej asistencií, humanitárnej pomoci či lektorstve,
 • pravidelnú supervíziu, rady od skúsených dobrovoľníkov, zamestnancov a odborníkov,
 • členstvo v Humanitárnej jednotke SČK,
 • možnosť pracovať na nových projektoch,
 • teambuilding, súťaže, spoločné akcie…

Čo by mal dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži mať?

 • ľudskosť, pochopenie,
 • tolerantnosť,
 • chuť pracovať na sebe,
 • odvahu a odhodlanie,
 • prispôsobivosť na rôzne podmienky a terén,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť,
 • priateľskosť a otvorenosť,
 • profesionálny prístup,

Tak čo? Myslíš, že by si bol dobrým dobrovoľníkom SČK? Už ťa delí od poslania prihlášky len pár riadkov 🙂

Ako prebieha výber dobrovoľníka?

Napíšeš do wordu motivačný list, kde zodpovieš dole uvedené otázky. Súbor vložíš ako prílohu do elektronickej prihlášky. Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné len do 28.02.2024 do 23:59.

V prvom aprílovom týždni ti príde email s ďaľšími pokynmi. Následne email s termínom a časom dobrovoľníckeho pohovoru.V pokynoch tiež bude pár otázok na premyslenie, ktoré zaznejú pohovore. Ale netreba sa ničoho báť 🙂 Je to priateľské stretnutie, kde ťa chceme spoznať bližšie.

Úspešným vybraným záujemcom príde emailom či telefonicky informácia o splnení podmienok a úspešnom výbere do tímu dobrovoľníkov SČK.

Ako nováčik dobrovoľník – tzv. KADET SČK, si zaradený do vzdelávacieho programu, ktorý prebieha cez víkendy cca. 1x do mesiaca počas 10 mesiacov online aj offline. Po úspešnom ukončení vzdelávania získaš status oficiálneho dobrovoľníka a kompetencie dobrovoľného záchranára SČK či Trénera zážitkovej prvej pomoci.

Zaujala ťa naša ponuka? Chcel/chcela by si sa stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou Slovenského Červeného kríža v Žiline? Stačí, ak napíšeš motivačný list aspoň na 1x A4, kde nám zodpovieš otázky:
– 
Prečo chceš pôsobiť ako dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži v Žiline?
– Prečo práve vybraná oblasť?  (Dobrovoľný záchranár či Tréner prvej pomoci)
– Čo vieš o Slovenskom Červenom kríži? Už si sa ním stretol? Ako si sa o nás dozvedel?
– Máš už nejaké skúsenosti s dobrovoľníctvom? Ak áno, kde si už dobrovoľníčil (v akých organizáciách)? Ako dlho?
– Čo môžeš Slovenskému Červenému krížu ponúknuť? Aké sú tvoje zručnosti, schopnosti?
– Aké sú tvoje záľuby, koníčky?
– Ako by si charakterizoval seba?

AKTUÁLNE PREBIEHA NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV DO 28.02.2023. PO TOMTO TERMÍNE BUDEME KONTAKTOVAŤ ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV O DOBROVOĽNÍCTVO.

Click or drag a file to this area to upload.
vo formáte doc/docx/pdf

Viac informácií o dobrovoľníctve v Slovenskom Červenom kríži, Územnom spolku Žilina vám poskytne:

Bc. Peter Martinek, MBA
predseda územného spolku a koordinátor pre dobrovoľníctvo

predseda.za@redcross.sk