Dobrovoľníctvo

Čo je dobrovoľníctvo?
Dobrovoľníctvo je jeden zo 7 princípov a jeden zo spôsobov práce v SČK. Je motivované slobodnou vôľou človeka pomôcť zraniteľným ľuďom a nie túžbou po materiálnych či finančných ziskoch. Dobrovoľníctvo v SČK je základným kameňom fungovania územného spolku.

Kto je dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou SČK?
Dobrovoľník SČK je osoba, ktorá sa pravidelne zúčastňuje aktivít SČK. Má konkrétnu úlohu/úlohy, ktoré napĺňa podľa svojho voľného času. Dobrovoľník v rámci svojich úloh sa zúčastňuje pravidelného odborného vzdelávania na územnom spolku.

Čo má dobrovoľník?
– Čas a chuť pracovať a pomáhať.
– Kontakty v lokálnych komunitách, vie čo daná komunita potrebuje.
– Rôzne osobnostné predpoklady na vykonávanie určitých úloh.
– Osobné skúsenosti a pracuje bez nároku na mzdu.
– Právo na osobnostný rast, aby bol schopný ujať sa ním akceptovanej úlohy.
– Právo prijať alebo odmietnuť úlohu v zásade uplatnenia princípu  dobrovoľnosti.

Čo môže dať SČK dobrovoľníkovi?
– vzdelávanie a tréning na rozšírenie zručnostní a vedomostí,
– priestor na sebarealizáciu,
– náplň voľného času,
– nové poznatky,
– nové životné úlohy a skúsenosti,
– nové priateľstvá a stretnutia s novými ľudmi,
– nové príležitosti,
– prípravu pre budúce štúdium či povolanie.

 

V akých oblastiach sa dá dobrovoľnicky pracovať?
– LEKTORSTVO V PRVEJ POMOCI – Tréner Zážitkovej prvej pomoci,
– POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI –  Dobrovoľný záchranár SČK
– PSYCHO-SOCIÁLNA PODPORA – PSP Team
– VZDELÁVANIE V DARCOVSTVE KRVI – BDK Team

 

Chceš sa stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou?