Dobrovoľný záchranár SČK

Vzdelávanie dostupné iba pre aktívnych dobrovoľníkov SČK.

Viac informácií na predseda.za@redcross.sk