Dobrovoľný záchranár SČK

Dobrovoľný záchranár SČK

Pre koho je vzdelávací program určený
– pre vybraných uchádzačov o dobrovoľnícky program, ktorí majú aktívne záujem pôsobiť v Slovenskom Červenom kríži, Územnom spolku Žilina
– podmienkou je absolvovanie náboru dobrovoľníkov, vek aspoň 18 rokov, a aktívny záujem o prvú pomoc

Počet účastníkov vzdelávania
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah vzdelávania – vzdelávacie celky
– úvod do dobrovoľníctva v SČK – história, ciele, aktivity SČK
– základy anatómie a fyziológie 
– základy epidemiológie, prevencie a hygieny, BOZP
– základy ošetrovateľstva u urgentnej zdr. starostlivosti 
– asistencia zdr. záchranárovi v praxi
– psychosociálna podpora pri mimoriadnych udalostiach
– humanitárna pomoc a zabezpečenie pri mimoriadnych udalostiach
– prax
– záverečné skúšky

Miesto konania vzdelávania
– Edukačno-tréningové centrum SČK
– terén

Trvanie vzdelávania
150 hodín (cca 4 mesiace)

Termíny a prihláška
podľa rozpisu náboru dobrovoľníkov