Dobrovoľný záchranár SČK

Vzdelávací program pre dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorí chcú pomáhať zabezpečovať asistenčné služby prvej pomoci a aktívne sa podieľať v humanitárnej jednotke SČK. Absolvent vzdelávania získa kompetencie pre výkon asistenčných služieb prvej pomoci v pozícií Dobrovoľného záchranára (tzv. First respondera SČK), kompetencie pre pôsobenie v humanitárnej jednotke SČK v rôznych oblastiach, asistencie integrovanému záchrannému systému pri mimoriadnych udalostiach, či získa prehľad o civilnej ochrane, krízovom manažmente, krízovej komunikácií či medicíne katastrof.

Vzdelávanie dostupné iba pre aktívnych dobrovoľníkov SČK.

Viac informácií na predseda.za@redcross.sk