Edukačno-Tréningové Centrum

Edukačno-Tréningové Centrum

Naše Edukačno-Tréningové centrum prvej pomoci na Slovenskom Červenom kríži (Moyzesova 38, Žilina) je plne prispôsobené pre všetky typy kurzov prvej pomoci, kurz inštruktora prvej pomoci a všetky vzdelávacie programy Slovenského Červeného kríža.

Moderný dizajn, smart aplikácie, resuscitačné modely dospelého, dieťaťa a dojčaťa Little Anne a Resusci Anne QCPR pre BLS a ALS, tréningové automatické externé defibrilátori Zoll AED plus a Zoll AED 3 v českom a slovenskom jazyku, simulátor pacientského monitora a EKG rytmov, intubačná hlava, model na IV kanyláciu, anatomické pomôcky pre pochopenie súvislostí a rozmanitý zdravotnícky materiál pre tréning základných i rozšírených postupov prvej pomoci.

Bohatý maskérsky materiál na realistické znázornenie poranení využívame počas zážitkových rozšírených kurzoch prvej pomoci.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých kurzov prvej pomoci je kafé pult, kde sa môžu účastníci obslúžiť a ponúknuť sa čerstvou kávou, čajom či drobným občerstvením.