SimEdu – Simulačno Edukačné Centrum

Unikátne Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža ponúka bohaté variácie modelových simulácií a poskytuje širokú paletu možností vzdelávania od baby kurzov prvej pomoci, rozšírených kurzov prvej pomoci až po workshopy a tréningy hasičov či zdravotníckych záchranárov.

Kuchyňa, detská izba, dopravná nehoda, park, záhrada s bazénom, dielňa, sutiny, obývačka či sanitné vozidlo – všetky tieto priestory sa nachádzajú v podkroví územného spolku. Taktiež tzv. „malá účebňa“ alebo debriefing room je neodmyslitieľnou súčasťou.

Bohatý maskérsky materiál na realistické znázornenie poranení využívame počas zážitkových rozšírených kurzoch prvej pomoci. Na druhom poschodí sa nachádza veľká učebňa, ktorá slúži na tradičný nácvik a tréning v poskytovaní prvej pomoci pre teoretické časti či menšie kurzy prvej pomoci.

V kurzoch a workshopoch využívame smart prvky ako simulačný systém LLEAP a SimStart, QCPR SimCapure či HeartiSense. Využívame viacero simulátorov AED prístrojov, realistické znázornenie poranení ako aj zvukové efekty.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých kurzov prvej pomoci je kafé pult, kde sa môžu účastníci obslúžiť a ponúknuť sa čerstvou kávou, kapučínom či cafe late, čajom či drobným občerstvením.