Hľadáme hrdinov pandémie!

Rozmýšľal si, ako efektívne pomôcť počas pandémie? Ako pomôcť nazraniteľnejším?

Hľadáme výpomoc do nemocnice, zariadení sociálnych služieb a zariadení pre seniorov!

Máš najmenej 18 rokov? Máš rád prácu s ľudmi? Chceš byť naozaj užitočný a pomôcť nemocnici, zariadeniam sociálnych služieb či zariadeniam pre seniorov v naťažších časoch, keď vypadnú viacerí zamestanci a zariadeniam chýbajú viaceré potrebné ruky.

Nemáš potrebné vzdelanie? Nevadí! Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina ťa vyškolí potrebným kurzom – Opatrovateľským minimom, aby si mohol vykonávať výpomoc na potrebné dni, a pomohol tak nemocnici, DSS či ZPS v naťažšom čase.

Aká je dĺžka kurzu?

Kurz trvá 3 dni = 24 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 60min)

Kurz prebieha prezenčne v skupine maximálne 5tich účastníkov a lektora s dodržaním všetkých protiepidemických opatrení.

Aké sú témy kurzu?

 • Základy opatrovateľskej starostlivosti,
 • Kŕmenie a stravovanie seniorov a pacientov na lôžku,
 • Hygiena na lôžku, hygiena u imobilných klientov,
 • Polohovanie a transport klienta, lôžko a starostlivosť o lôžko klienta,
 • Komunikácia v opatrovateľskej starostlivosti,
 • Špecifiká starostlivosti v nemocnici,
 • Špecifiká u znevýhodnených klientov DSS a ZPS,
 • Základy poskytovania prvej pomoci a prvá pomoc v opatrovateľstve,
 • Dezinfekcia, hygiena a preventívna starostlivosť v opatrovateľstve počas pandémie COVID-19
 • Bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci,
 • Praktické nácviky a simulované situácie,
 • Test

Koľko kurz stojí?

Kurz je pre uchádzača realizovaný bezplatne, v prípade, že sa zaviaže ku výpomocnej práci najmenej na 10 pracovných dní pre nemocnicu, domov sociálnych služieb či zariadenie pre seniorov v regióne Žilina, ktoré bude potrebovať výpomoc.

Čo získam po absolvovaní kurzu?

Po úspešnom absolvovaní a zložení testu získa absolvent certifikát o absolvovaní kurzu Opatrovateľského minima platného počas padnémie Covid-19.

Pozn. Kurz Opatrovateľského minima nenahrádza akreditovaný kurz Opatrovania.

Kto prijíma a registruje uchádzačov?

S uchádzačmi priamo pracuje – príjima, registruje a vzdeláva Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.

Počas výkonu výpomocných prác v konkrétnom domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov či nemocnici všetky pracovno-právne vzťahy rieši s absolventom kurzu Opatrovateľského minima konkrtétne zariadenie.

Ako sa môže prihlásiť záujemca o výpomoc pre DSS či ZPS?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením kontaktného formuláru nižšie. Bližšie informácie Vám poskytne predseda územného spolku SČK – Peter Martinek predseda.za@redcross.sk

Ako môže požiadať Nemocnica, Domov sociálnych služieb alebo Zariadenie pre seniorov o výpomoc?

V prípade, že nemocnica, DSS alebo ZPS prišla o časť pracovných síl v dôsledku pandémie Covid-19, a chce využiť posilu v podobe absolventa kurzu Opatrovateľského minima, môže o to požiadať emailom na predseda.za@redcross.sk

Záujem o kurz opatrovateľského minima
(prihlasovací formulár)