Kurz KPR/AED

Pre koho je kurz určený
– pre firmy a spoločnosti, ktoré si zakúpili AED
– pre tých, čo sa chcú naučiť kvalitne vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu s použitím AED

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– zásady poskytovania kardio-pulmonálnej resuscitácie
– základny prístup k postihnutému, postup ABCDE
– postup vykonávania KPR s AED, rozdiely v KPR dospelých a detí podľa veku
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu 
4 hodiny

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 25€/ osoba. Poplatok sa uhráza v deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

V cene vzdelávacieho kurzu v Edukačnom centre prvej pomoci na SČK v Žiline je aj občerstvenie počas prestávok vo forme kávy/čaju.

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.
Patrik Medvecký