Kurz KPR/AED

Kurz KPR / AED (BLS)

Akreditácia EFAC číslo  DROI/CMRPS/EFAC/SlovakRC zo dňa 18.12.2019

Pre koho je kurz určený
– pre firmy a spoločnosti, ktoré si zakúpili AED
– pre tých, čo sa chcú naučiť kvalitne vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu s použitím AED

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– základny prístup k postihnutému, postup DrABCDE
– základný postup kardiopulmonálnej resusitácie u dospelého
– postup KPR s použitím AED u dospelého
– bezvedomie – nácvik stabilizovanej polohy
– tréning praktických zručností 
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu 
6 vyučovacích hodín ( 1 deň)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 35€/ osoba. 

V cene vzdelávacieho kurzu v Edukačnom centre prvej pomoci na SČK v Žiline je resuscitačná maska s filtrom pre každého účastníka a občerstvenie počas prestávok vo forme kávy/čaju.

Prihláška a termíny