Kurz opatrovania

Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.
Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015; platné do 
6. apríla 2017.
č.s. 6937/2020-M_OAK z 03.02.2020 

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba (105 hodín)
– úvod do opatrovateľstva,
– komunikácia a etika v opatrovateľstve,
– práca s klientom, anatómia, prvá pomoc,
– psychológia, životospráva, základy fyzioterapie, polohovania …

Praktická výučba (43 hodín)
– simulované situácie v opatrovateľstve i prvej pomoci,
– nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,
– prípadové štúdie,
– individuálny nácvik praktickej časti s využitím pomôcok,

Odborná prax (72 hodín)
– priamo v zariadení domova sociálnych služieb,
– dozor a odborná pomoc zo strany pracovníkov dss,

Skúšky (6 hodín) 
– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:
•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
•    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:
– vysoká kvalita kurzov, dlhoročné skúsenosti vo výučbe,
– kvalifikovaní lektori z ošetrovateľskej praxe ako i výučby,
– dostupné všetky ošetrovateľské pomôcky, zariadenia a materiál pre tréning a simuláciu,
-simulačno-Edukačné centrum pre prvú pomoc, príjemné oddychové priestory
– nová SimEdu učebňa ošetrovateľských techník so simulovanou izbou seniora
– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia, 
– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
– študijné materiály v cene kurzu (tlačená publikácia aj elektronické materiály),
– certifikát v cudzom jazyku (Anglický, Nemecký)
– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Celková cena je 678 Eur, pričom na začiatku kurzu stačí zaplatiť 200€ a zvyšok možno doplatiť neskôr.

 

Prihláste sa na kurz opatrovania vyplnením prihášky tu.