Kurz pre učiteľov a pedagógov

Pre koho je kurz určený
– pre pedagógov materských škôl
– pre pedagógov základných a stredných škôl
– pre pedagogických asistentov, vychovávateľov
– pre nepedagogických pracovníkov

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch so zameraním na deti
– prvá pomoci pri náhlych stavoch so zameraním na deti
– prvá pomoc pri úrazoch v školskom prostredí
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38
(po dohode je možné kurz zorganizovať aj vo Vašich priestoroch – v škole, v materskej škole a pod.)

Trvanie kurzu 
8 vyučovacích hodín (1 deň)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 25€/ osoba. Poplatok sa uhráza v prvý deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

V cene vzdelávacieho kurzu je aj občerstvenie počas prestávok vo forme kávy/čaju.

Pre väčšiu skupinu nás prosím kontaktujte predseda.za@redcross.sk

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.
Patrik Medvecký