Kurz Tréner Zážitkovej Prvej Pomoci®

VZDELÁVACÍ PROGRAM – TRÉNER ZÁŽITKOVEJ PRVEJ POMOCI®
(Tréner zážitkových metód využívaných pri vzdelávaní mladých v prvej pomoci)

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky pre prácu s mládežou pod číslom akreditácie AKPSM/0072/004/1/2018

Si členom Slovenského Červeného kríža a baví ťa prvá pomoc? Chcel by si učiť iných prvú pomoc? Nemáš strach postaviť sa pred triedu a vysvetlovať? Si tímový hráč a rád by si potiahol druhých na tréningoch prvej pomoci? Alebo rád pripravuješ súťaže prvej pomoci? Tak si na správnom mieste!

Podmienky zaradenia do vzdelávania

 • aktívny člen Slovenského Červeného kríža
 • absolvovaný rozšírený kurz poskytovania prvej pomoci (33 hod.)
 • vek minimálne 18 rokov
 • aktívy záujem o problematiku prvej pomoci na domovskom Územnom spolku SČK

Čo sa naučíš?

 • pripraviť a viesť tréning prvej pomoci
 • vytvoriť osnovu vzdelávania
 • realisticky maskovať poranenia
 • pripravovať, viesť a hodnotiť modelové situácie
 • využívať cielenú spätnú väzbu
 • využívať zážitkové metódy vo vzdelávaní
 • preskúšaš svoje zručnosti z prvej pomoci na modelových situáciách

Vzdelávací program prebieha v 3 fázach:

1) Prezenčné vzdelávanie (4 dni) – účastníci sa naučia pripraviť, viesť a hodnodiť vzdelávacie aktivity, tvoriť, maskovať, pripraviť a hodnotiť modelovú situáciu, využívať prvky zážitkovej pedagogiky a využívať inovatívne metódy a pomôcky v svojom vzdelávaní.

2) Realizačná fáza (dištančné vzdelávanie) – účastník si doma pripraví osnovu vzdelávania a modelovú situáciu, ktorú konzultuje s lektormi. Následe zrealizuje pre triedu, krúžok či inú skupinu mladých vzdelávaciu aktivitu a modelovú situáciu za prítomnosti lektora/mentora, ktorý na záver podá spätnú väzbu účastníkovi.

3) Záverečná fáza (1 deň) – na záverečnom stretnutí prebieha druhá časť prezenčného vzdelávania, hodnotenie vytvorených a zrealizovaných vzdelávacích aktivít účastníkov a záverečné skúšky.

Po úspešnom absolvovaní získava absolvent osvedčenie s celoštátnou platnosťou a preukaz Trénera Zážitkovej Prvej Pomoci®.

Tréner Zážitkovej Prvej Pomoci®:

 • trénuje deti a mládež na základných a stredných školách
 • vedie ukážky prvej pomoci pre verejnosť
 • vedie interné tréningy prvej pomoci na územnom spolku SČK
 • asistuje inštruktorovi pri kurzoch prvej pomoci, kde tvorí modelové situácie
 • relisticky znázorňuje maskovaním poranenia
 • vykonáva organizačnú a rozhodcovskú činnosť na súťažiach v prvej pomoci
 • ďaľšiu činnosť v oblasti výučby prvej pomoci

Najbližší termín vzdelávania:

Pre viac informácií : predseda.za@redcross.sk

Pozn: Zážitková prvá pomoc® je registrovaná ochranná známka Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Žilina  je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.