Kurzy prvej pomoci pre firmy

Zabezpečujeme akreditované kurzy prvej pomoci pre firmy, pričom vo výučbe venujeme zvýšenú pozornosť špecifickým rizikám pracovných činností konkrétnych zamestnancov.

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
Obsah kurzu je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci, získajú aj zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa stretávajú najčastejšie pri výkone pracovných činností.

Miesto konania kurzu
– Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38
– Náši lektori vedia kurz zorganizovať a viesť aj priamo u Vás vo firme pre Vašich zamestnancov. Informujte sa o možnostiach telefonicky alebo e-mailom.

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 25€/ osoba. Poplatok sa uhráza v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred sa informovať.

V cene kurzu je občerstvenie formou kávy/čaju v Edukačnom centre prvej pomoci na SČK v Žiline.

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.
Patrik Medvecký